Sociālās aprūpes katedra pieredzes apmaiņā Rakverē

Laika periodā no 11. līdz 13. oktobrim Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedras vadītāja Ina Vīksniņa, studiju metodiķe Ina Ozola, lektores Līga Priede un Kristīne Vītoliņa ERASMUS+ mobilitātes ietvaros viesojās Tallinas lietišķo zinātņu universitātes (TTK University of Applied Sciences) Mõdriku korpusā (Mõdriku campus), Rakverē, Igaunijā, ar mērķi iepazīties ar klientu aprūpes iespējām, izmantojot dažādas inovācijas un to iekļaušanu studiju procesā.

Vizītes laikā tika apskatīti sociālās aprūpes virziena praktisko nodarbību kabineti un sociālā darba laboratorija, kurā studentiem ir iespēja iepazīties ar jaunākajām inovācijām, kas nepieciešamas klientu drošības un labsajūtas nodrošināšanai – klientu aprūpes gulta, kas aprīkota ar mitruma un kustību sensoriem, ierīcēm klientu relaksēšanai un aktivizēšanai, drošības pogām, drošības sensoriem durvīm un kustību sensoriem.

Praktiskajā nodarbībā tika prezentēts, kā mākslīgā intelekta ierīces var izmantot klientu aktivizēšanā, jo tiem izmantojot īpašu robotu, tiek piedāvātas dažādas aktivitātes – spēles, vingrojumi, dejas. Lai saglabātu senioru sajūtas tiek izmantoti dzīvnieku roboti – kaķis, suns, kas maksimāli pietuvināti īstiem dzīvniekiem, jo to svars un kustības atbilst realitātei, tie murrā, rej, ņaud, kustās.

Aktivitātes ietvaros tika apmeklēta multisensorā istaba, kas paredzēta darbam ar dažādām klientu grupām, to sajūtu aktivizēšanai. Telpā ir skaņu veidojošas ierīces, ar kuru palīdzību iespējams radīt mūziku, izgaismotas tāfeles zīmēšanai un krāsu mainošas lampas.

Mobilitātes laikā tika iegūta vērtīga pieredze, ko iespējams iekļaut LU PSK studiju virziena “Sociālā labklājība” studiju procesā un praktisko nodarbību realizēšanā.

Kristīne Vītoliņa,
LU PSK Sociālās aprūpes katedras lektore

0
Feed