Koledža piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā akreditētās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības deviņās studiju programmās.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā apgūt Medicīnas tehnoloģiju katedrā realizētās studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents” un “Podoloģija”.

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

 • 30.11.2021
  Intervija ar LU PSK lektori Milēnu Jakubu-Zolotarjovu

  Šomēnes intervijai uzrunājām Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Ārstniecības katedras lektori un dermatoloģi Milēnu Jakubu-Zolotarjovu, kura studiju programmas “Estētiskā kosmetoloģija” studentēm jau otro gadu vada vairākus studiju kursus.

  Lasīt vairāk
 • 24.11.2021
  Kvalifikācijas darbu nodošana AM2RZ (2021/2022)

  Informācija Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2021./ 2022. akadēmiskā gada LU PSK Rēzeknes filiāles studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” AM2RZ grupai.

  Lasīt vairāk
 • 17.11.2021
  LU PSK apsveikums Latvijas 103. gadadienā

  Lec, saulīte, spīdi spoži!
  Rotā druvu, rotā sētu
  Lec, saulīte, tumsu šķel!
  Dari mūsu zemi svētu.
  /Rasa Bugavičute-Pēce/

  Lasīt vairāk
 • 08.11.2021
  8. novembris – Starptautiskā radioloģijas diena

  Ik gadu 8. novembrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā radioloģijas diena (IDoR), kas šogad ir veltīta invazīvai radioloģijai.

  Lasīt vairāk
 • 29.10.2021
  Sociālās aprūpes katedras studentu konference 2021/2022

  Ceturtdien, 28. oktobrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedra rīkoja studentu konferenci “Pētniecība studiju procesā”, kas norisinājās tiešsaistē.

  Lasīt vairāk
 • 29.10.2021
  LU PSK aicina saziņā izmantot e-adreses kanālu

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) atgādina, ka kopš 2018. gada 1. jūnija iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir pieejama oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese).

  Lasīt vairāk
 • 27.10.2021
  Intervija ar LU PSK lektori Inetu Zaharevsku

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Ārstniecības katedras lektore Ineta Zaharevska nesen kļuvusi par LU PSK ģimenes locekli, tāpēc aicinājām viņu uz interviju, lai iepazītos nedaudz tuvāk.

  Lasīt vairāk
 • 13.10.2021
  NORDPLUS projekta sadarbības partneru tikšanās

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedras vadītāja Ina Vīksniņa un studiju metodiķe Ina Ozola no 07. līdz 08.10.2021. piedalījās NORDPLUSS projekta “Network Empowering Puppetry” (“Leļļu teātra iespējas”) partneru tikšanās, kas tika organizēta Hāmenlinnā, Somijā.

  Lasīt vairāk
 • 12.10.2021
  LU PSK studentu dalība “Labo darbu nedēļa 2021”

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Studējošo pašpārvalde (LU PSK SP) no š. g. 4. oktobra līdz 10. oktobrim aicināja studējošos piedalīties akcijā “Labo darbu nedēļa 2021”, lai sarūpētu nepieciešamo ziedojumu Slokas dzīvnieku patversmei.

  Lasīt vairāk
 • 08.10.2021
  Aicinājums iesaistīties Covid-19 pacientu aprūpē

  VESELĪBAS MINISTRIJAS AICINĀJUMS MEDICĪNAS KOLEDŽU STUDĒJOŠAJIEM!

  Lasīt vairāk
 • 05.10.2021
  Sociālās aprūpes katedras studējošo vizītes institūcijās

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālā aprūpes katedra 2021./ 2022. akadēmiskajā gadā studiju procesa īstenošanā studējošiem atsāk organizēt mācību vizītes uz sociālo pakalpojumu sniegšanas institūcijām, kur studējošie var iepazīt reālu darba vidi.

  Lasīt vairāk
 • 30.09.2021
  Pasaules Sirds dienas 2021 aktivitātes LU PSK

  Trešdien, 29. septembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Ārstniecības katedras studiju programma “Māszinības” 3. kursa studējošie uzsāka studiju kursa “Kardioķirurģiska pacienta aprūpe” apguvi, kura ietvaros studējošiem būs nodrošināta iespēja iepazīties ar kardioķirurģijas specialitātes specifiku, kā arī izprast sirds veselības preventīvo pasākumu nozīmi.

  Lasīt vairāk
 • 27.09.2021
  Projekta AMiDE partneru tikšanās Latvijā, 23.-24.09.2021.

  AMiDE partneru tikšanās Latvijā, Jūrmalā, 2021. gada septembrī.
  ERASMUS+ progammas Stratēģiskās partnerības projekta AMiDE ietvaros 2021. gada 23. un 24. septembrī Latvijā notika otrais projekta partneru klātienes seminārs.

  Lasīt vairāk
 • 20.09.2021
  Informācija par 2021./ 2022. ak. g. 1. semestra stipendijām
  1. Pirmā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2021./ 2022. ak. g. 1. semestrī notiks 2021. gada 5. oktobrī.


  2. Students, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2021. gada septembra līdz 2022. gada janvārim (ieskaitot) – 200.00 EUR (līdz 31.12.2021.) un 99.60 EUR (2022. gada janvārī) apmērā ir:

  • OBLIGĀTI jāaizpilda iesniegums stipendijas saņemšanai un jāiesniedz LU PSK 6. korpusa 203. kabinetā (Vidus prospektā 38, Jūrmalā), Inai Ozolai;
  • iesniegumus uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 27.09.2021. līdz 01.10.2021. plkst. 15.00!

  3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties, uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta no jauna, un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!

  Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:
  1. Persona ar invaliditāti;
  2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  3. Studējošā ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgās ( personas) statusam.
  4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!

  4. Atgādinu, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

  5. Visas IESNIEGUMU VEIDLAPAS var:
  - saņemt LU PSK 6. korpusa 203. kabinetā (Vidus prospektā 38, Jūrmalā);
  - izprintēt koledžas mājaslapā: www.psk.lu.lv

  6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katrs studējošais tiks informēts personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 25.10.2021.

  Studentiem, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, informēšu katru individuāli par norādīto telefona numuru!

  7. Lūdzu, ņemiet vērā, ka:
  ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju ( par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem:

  7.1. personai ar invaliditāti;
  7.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  7.3. studējošajam, kura ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgās (personas) statusu.
  7.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  7.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, OBLIGĀTI ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet uz e-pastu vai zvaniet, jautājiet!

  Ina Ozola,
  LU PSK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja
  (LU PSK 6. korpuss 203. kabinets - Vidus prospekts 38, Jūrmala)
  Mob.: 29373964, e-pasts: ina.ozola@lupsk.edu.lv  Lasīt vairāk
 • 14.09.2021
  Izsludināta pieteikšanās ERASMUS+ mobilitātei 2021/2022

  MAINI DZĪVI, DOMĀ PLAŠĀK!
  AICINĀM PIETEIKTIES ERASMUS+ PROGRAMMAS PRAKSES/ STUDIJU PIEREDZES APMAIŅAI ĀRVALSTĪS!

  Lasīt vairāk
 • 06.09.2021
  Atklāta LU PSK jaunā korpusa ēka (Jūrmalā)

  Piektdien, 3. septembrī, klātesot Latvijas Universitātes rektoram prof. Indriķim Muižniekam, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) darbiniekiem un sadarbības partneriem tika atklāts jaunais koledžas korpuss, kura būvniecības darbi uzsākās 2020. gada vasaras izskaņā.

  Lasīt vairāk
 • 31.08.2021
  LU PSK administrācijas sveiciens Zinību dienā

  Cien. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas studējošie!

  Lasīt vairāk
 • 25.08.2021
  LU PSK 2021./ 2022. akadēmiskā gada atklāšana

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2021./ 2022. akadēmiskā gada atklāšanas pasākumi (Jūrmalā un Rēzeknē) tiks organizēti saskaņā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

  Lasīt vairāk
 • 19.07.2021
  Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē 2021/2022

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā) uzsāk pieteikšanos profesionālās pilnveides izglītības programmā "Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē" (MAKSAS PROGRAMMA).

  Lasīt vairāk
 • 02.07.2021
  LU PSK darba devēju TOP 10 ieteiktākā koledža 2021. gadā

  Karjeras portālā Prakse.lv no 2021. gada 5. maija līdz 30. jūnijam tika veikta aptauja, kur savu viedokli izteica 2652 Latvijas darba devēji, norādot, kurās izglītības iestādēs tie iesaka apgūt dažādās profesijas.

  Aptaujas ietvaros aktīvi tika veikts balsojums arī par Latvijas koledžām un to realizētajām studiju programmāmDarba devēji 2021. gada aptaujā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu ir atzinīgi novērtējuši, iekļaujot starp TOP 10 ieteiktākajām Latvijas koledžām, tā apliecinot koledžas vērtīgo pienesumu darba tirgum un norādot, ka koledžas absolventi ir pieprasīti gan veselības aprūpes, gan sociālās labklājības nozarēs.

  Lasīt vairāk

Uzzini vairāk par profesijām, kuras var apgūt LU PSK!

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža un tās Rēzeknes filiāle realizē pilna laika klātienes 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, kurās var apgūt darba tirgū konkurētspējīgas un pieprasītas veselības un sociālās aprūpes nozares profesijas. Aicinām iepazīt plašāku informāciju un uzzināt, kādas zināšanas, prasmes un kompetences ir nepieciešamas apgūt, lai kļūtu par zinošiem kvalificētiem speciālistiem!

Uzzini vairāk

Seko LU PSK Facebook lapai!

Aicinām sekot līdzi aktualitātēm Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Facebook lapā! Uzzini vairāk par notikumiem, iepazīsti koledžas studējošos un docētājus!

Uzzini vairāk