Koledža piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības nozarē akreditētās īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmās.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā apgūt Medicīnas tehnoloģiju katedrā realizētās studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents” un “Podoloģija”.

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) pauž atbalstu
Ukrainai un ukraiņu tautai, iestājas par demokrātiskas valsts un sabiedrības pamatvērtībām un principiem, par tiesībām uz dzīvību, brīvību
un teritoriālo neaizskaramību.

 • 01.02.2023
  Informācija par 2022./2023. ak. g. 2. semestra stipendijām

  1. Pirmā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2022./2023. ak. g. 2. semestrī notiks 2023. gada 28. februārī.

  2. Students, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2023. gada februāra līdz 2023. gada jūnijam (ieskaitot) – 140.00 EUR apmērā ir:
  * OBLIGĀTI jāaizpilda iesniegums stipendijas saņemšanai un jāiesniedz LU PSK 6. korpusa 203. kab., Inai Ozolai;
  * iesniegumus uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 20. līdz 24.02.2023. no plkst. 9.00 līdz 15.00!

  3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties, uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta no jauna, un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!

  Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:
  1. Persona ar invaliditāti;
  2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  3. Studējošā ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgās (personas) statusam.
  4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!

  4. Atgādinu, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

  5. Visas IESNIEGUMU VEIDLAPAS var:
  - saņemt LU PSK 6. korpusa 203. kab. plkst. 9.00-15.00 (Vidus prospektā 38, Jūrmalā);
  - izprintēt no koledžas mājaslapas: www.psk.lu.lv

  6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katrs students tiks informēts personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 14.03.2023.

  Studentiem, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, tiks informēts katrs students individuāli par norādīto telefona numuru!

  7. Lūdzu, ņemiet vērā, ka:
  ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem:
  7.1. personai ar invaliditāti;
  7.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  7.3. studējošajam, kura ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgās (personas) statusu.
  7.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  7.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, OBLIGĀTI ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet uz e-pastu vai zvaniet, jautājiet!

  Ina Ozola,
  LU PSK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja
  (LU PSK - 6. korpuss 203. kab.)
  Mob.: +371 29373964, e-pasts: ina.ozola@lupsk.edu.lv

  Lasīt vairāk
 • 01.02.2023
  Stipendija “Studētgods” (pieteikšanās līdz 20.02.2023.)

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas studējošajiem (vecumā līdz 25 gadiem, ieskaitot) līdz 2023. gada 20. februārim ir iespēja pieteikties stipendijai “Studētgods”, izmantojot e-latvija pakalpojumu www.latvija.gov.lv.

  Lasīt vairāk
 • 19.01.2023
  Latvijā pēta pieaugušo prasmes (OECD pētījums)

  Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā turpinās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskais pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums (PIAAC). Sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Universitātei un pētījumu centram SKDS, līdz 2023. gada pavasarim plānots iegūt 7700 iedzīvotāju atbildes. Pētījumā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš janvārī saņēmis uzaicinājuma vēstuli savā pastkastītē.

  Lasīt vairāk
 • 16.01.2023
  Krūts vēža skrīninga mamogrāfijas metodoloģija

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) aicina pieteikties radiologa asistentus un radiogrāferus apmācībai neformālās izglītības programmā “KRŪTS VĒŽA SKRĪNINGA MAMOGRĀFIJAS METODOLOĢIJA”.

  Lasīt vairāk
 • 10.01.2023
  Profesionālās pilnveides kursi masieriem un fizioterapeitiem

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) izsludina profesionālās pilnveides kursus “MIOFASCIĀLĀ MASĀŽA DAŽĀDU PATOLOĢIJU GADĪJUMOS“.

  Lasīt vairāk
 • 05.01.2023
  Intervija ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktori L. Cipuli

  Lai tuvāk iepazītu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbu un saprastu, cik svarīga ir laba savstarpējā sadarbība ar Latvijas medicīnas koledžām, tai skaistā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu (LU PSK), gada pirmo LU PSK parnterības sarunu iesākām ar NMPD direktori Lieni Cipuli.

  Lasīt vairāk
 • 20.12.2022
  Intervija ar Jūrmalas domes deputāti Daci Riņķi

  Turpinot Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) partnerības interviju sēriju, decembrī uz sarunu aicinājām Jūrmalas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas priekšsēdētāju un sociālo darbinieci Daci Riņķi, kura jau vairākus gadus darbojas LU PSK Sociālās aprūpes katedras valsts noslēguma eksāmenu komisijā un ir partneris vairākos sadarbības projektos.

  Lasīt vairāk
 • 15.12.2022
  Konference “VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE.”, 06.04.2023.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) 2023. gada 6. aprīlī jau sesto reizi organizēs starptautisko zinātnisko konferenci “VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE.”, kuras galvenā tēma būs aktuālās tendences ķermeņa estētikai un veselībai.

  Lasīt vairāk
 • 24.11.2022
  LU PSK 3. Starptautiskā zinātniskā konference, 18.-19.05.2023.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) 2023. gada 18. un 19. maijā Jūrmalā rīkos 3. Starptautisko zinātnisko konferenci "Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte – IZGLĪTĪBA UN PRAKSE", kurā aicināti piedalīties veselības aprūpes un sociālās labklājības nozares speciālisti, koledžas sociālie partneri, akadēmiskais personāls un studējošie.

  Lasīt vairāk
 • 21.11.2022
  LU PSK priekšaizstāvēšanas grafiks 2022/2023

  UZMANĪBU!!!
  Informācija 2. un 3. kursu studentiem.

  Lasīt vairāk
 • 10.11.2022
  Studenti atzīmē Starptautisko radioloģijas dienu

  Trešdien, 9. novembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Medicīnas tehnoloģiju katedras studiju programmas “Radiologa asistents” studējošie pulcējās koledžas zālē uz kopīgu pasākumu, lai atzīmētu Starptautisko radioloģijas dienu.

  Lasīt vairāk
 • 07.11.2022
  Intervija ar zīmola GMT BEAUTY izveidotāju Terēzi Beļkovu

  Novembrī aizsākam jaunu interviju sēriju - sarunas ar Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) sadarbības partneriem. Šo interviju mērķis ir iepazīt mūsu partnerus tuvāk un uzzināt viņu viedokli par koledžas darbību. Kā pirmo intervijai uzrunājām mūsu ilggadējo sadarbības partneri un koledžas absolventi SIA "GMT Beauty Trade" izveidotāju, vadošo metodiķi un kosmētiķi Terēzi Beļkovu.

  Lasīt vairāk
 • 03.11.2022
  Koledžā viesojas NMPD Kompetenču attīstības centra komanda

  Trešdien, 2. novembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) viesojās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) Kompetenču attīstības centra (KAC) vadītāja Antra Laumane, kas tikās ar Ārstniecības katedras studiju programmas "Ārstniecība" 2. un 3. kursa studentiem.

  Lasīt vairāk
 • 25.10.2022
  LU PSK pakalpojumi pieprasīti Jūrmalas Veselības mēnesī

  Jūrmalas pilsēta oktobra mēnesī saviem iedzīvotājiem bez maksas organizēja dažādas aktivitātes un pakalpojumus veselības uzlabošanai. Arī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) Veselības mēneša ietvaros piedāvāja jūrmalniekiem saistošu piedāvājumu, ko apliecināja lielā iedzīvotāju interese un aktivitāte. Koledžā visa mēneša garumā viesojās vairāk nekā sešdesmit interesenti, kas izmantoja iespēju veikt kādu procedūru, saņemt speciālista konsultāciju vai piedalīties izglītojošās lekcijās.

  Lasīt vairāk
 • 21.10.2022
  No 01.11.2022. darbu uzsāks LU PSK ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDE

  No 2022. gada 1. novembra uzsāks darbu Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDE (ārstniecības iestādes kods: 004000002), kurā pakalpojumi tiks sniegti podologa, skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā un masāžās kabinetā.

  Lasīt vairāk
 • 17.10.2022
  Norisinājies LU PSK 1. Ziemeļvalstu masāžas čempionāts

  Zeltainā rudens pilnbriedā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžai (LU PSK) bija gods Jūrmalā uzņemt pirmā Ziemeļvalstu masāžas čempionāta dalībniekus, kas 14. un 15. oktobrī bija ieradušies uz profesionālo prasmju konkursu. Nozīmīgais notikums tika rīkots sadarbībā ar Starptautisko masieru asociāciju (International Massage Association).

  Lasīt vairāk
 • 04.10.2022
  LU PSK uzņem viesus 3. Starptautiskās nedēļas ietvaros

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) no 26. līdz 30. septembrim organizēja 3. Starptautisko nedēļu, kuras ietvaros kolēģi no četrām valstīm apmeklēja Jūrmalu. Pasākuma mērķis bija veicināt sadarbību ar esošajiem ārvalstu partneriem, iepazīties ar augstskolu piedāvātajām studiju programmām un studiju procesu.

  Lasīt vairāk
 • 03.10.2022
  LU PSK studenti viesojas pie SAC “Mežciems” senioriem

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedras studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” 2. kursa studējošie 30. oktobrī viesojās Rīgas sociālajā aprūpes centrā “Mežciems”, kur apmeklēja centra klientus Starptautiskās senioru dienas ietvaros.

  Lasīt vairāk
 • 29.09.2022
  Veiksmīgi aizvadīti studentu svētki “Fukši 2022”

  Trešdien, 28. septembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) pagalmā varēja vērot lielu rosību. Tās teritoriju ieskāva pirmo kursu studenti un vairāki vecāko kursu pārstāvji. Studējošie bija pulcējušies, lai atzīmētu vienu no senākajām koledžas Studējošo pašpārvaldes (SP) tradīcijām – pirmkursnieku iesvētības jeb Fukšus.

  Lasīt vairāk
 • 21.09.2022
  Izmanto iespēju – piesakies ERASMUS+ mobilitātei 2022/2023

  BAGĀTINI PIERDZI, DOMĀ PLAŠĀK!
  AICINĀM PIETEIKTIES ERASMUS+ PROGRAMMAS PRAKSES/ STUDIJU PIEREDZES APMAIŅAI ĀRVALSTĪS!

  Lasīt vairāk

LU PSK ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDE›

Uzzini vairāk, veic pierakstu un izmanto piedāvājumu!

Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” 2022. gada 7. jūnijā tika reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā un saņēma Veselības inspekcijas izsniegtu ārstniecības iestādes kodu – 004000002, kas apliecina, ka ārstniecības iestāde ir tiesīga sniegt ārstnieciskus pakalpojumus un atbilst obligātajām prasībām.
Aicinām iepazīt sniegto pakalpojumu klāstu un izmantot piedāvājumus!

Uzzini vairāk

Seko LU PSK Facebook lapai!

Aicinām sekot līdzi aktualitātēm Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Facebook lapā! Uzzini vairāk par notikumiem, iepazīsti koledžas studējošos un docētājus!

Uzzini vairāk