Koledža piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā akreditētās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības deviņās studiju programmās.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā apgūt Medicīnas tehnoloģiju katedrā realizētās studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents” un “Podoloģija”.

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) pauž atbalstu
Ukrainai un ukraiņu tautai, iestājas par demokrātiskas valsts un sabiedrības pamatvērtībām un principiem, par tiesībām uz dzīvību, brīvību
un teritoriālo neaizskaramību.

 • 04.10.2022
  LU PSK uzņem viesus 3. Starptautiskās nedēļas ietvaros

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) no 26. līdz 30. septembrim organizēja 3. Starptautisko nedēļu, kuras ietvaros kolēģi no četrām valstīm apmeklēja Jūrmalu. Pasākuma mērķis bija veicināt sadarbību ar esošajiem ārvalstu partneriem, iepazīties ar augstskolu piedāvātajām studiju programmām un studiju procesu.

  Lasīt vairāk
 • 03.10.2022
  LU PSK piedāvājums Jūrmalas veselības mēnesī

  Oktobrī visa mēneša garumā Jūrmalā norisināsies veselības mēneša aktivitātes. Jūrmalniekiem bez maksas būs pieejamas vairāk nekā 50 aktivitātes un pakalpojumi veselības uzlabošanai – nodarbības, pārgājieni un meistarklases, lekcijas un prezentācijas, arī profilaktiskas veselības pārbaudes un procedūras labsajūtas veicināšanai.

  Aicinām izmantot iespēju un iepazīties arī ar  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) piedāvājumu, kas iekļauts Veselības mēneša programmā.

  Lasīt vairāk
 • 29.09.2022
  Veiksmīgi aizvadīti studentu svētki “Fukši 2022”

  Trešdien, 28. septembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) pagalmā varēja vērot lielu rosību. Tās teritoriju ieskāva pirmo kursu studenti un vairāki vecāko kursu pārstāvji. Studējošie bija pulcējušies, lai atzīmētu vienu no senākajām koledžas Studējošo pašpārvaldes (SP) tradīcijām – pirmkursnieku iesvētības jeb Fukšus.

  Lasīt vairāk
 • 21.09.2022
  Izmanto iespēju – piesakies ERASMUS+ mobilitātei 2022/2023

  BAGĀTINI PIERDZI, DOMĀ PLAŠĀK!
  AICINĀM PIETEIKTIES ERASMUS+ PROGRAMMAS PRAKSES/ STUDIJU PIEREDZES APMAIŅAI ĀRVALSTĪS!

  Lasīt vairāk
 • 14.09.2022
  Tālākizglītības kursu piedāvājums, oktobris-decembris 2022

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) studiju programmas “Podoloģija” 15 gadu jubilejas ietvaros izsludina tālākizglītības kursus podologiem:

  Lasīt vairāk
 • 12.09.2022
  LU PSK docente skrien ERASMUS+ 35 gadu jubilejas maratonu Viļņā

  Sestdien, 11. septembrī, Viļņā (Lietuvā) ERASMUS+ 35 gadu jubilejas ietvaros tika rīkots maratons ar 5 km skrējiena distanci, kurā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu (LU PSK) pārstāvēja docente Jolanta Pupure.

  Lasīt vairāk
 • 07.09.2022
  LU PSK direktore saņem IZM Atzinības rakstu

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2022./ 2023. akadēmiskā gada atklāšanas diena bija īpaši nozīmīga. Koledžas pagalmā Jūrmalā tika turpināta skaistā tradīcija – uz pirmo tikšanās reizi ar administrāciju un docētājiem tikās pirmo kursu studenti, kas 2022. gada 5. septembri bija sanākuši kuplā pulkā. Tā apliecinot, ka LU PSK piedāvā studiju programmas, kurās var apgūt pieprasītas veselības aprūpes un sociālās labklājības nozares kvalifikācijas.

  Lasīt vairāk
 • 06.09.2022
  Informācija par 2022./2023. ak. g. 1. semestra stipendijām

  1. Pirmā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2022./2023. ak. g. 1. semestrī notiks 2022. gada 5. oktobrī.

  2. Students, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2022. gada septembra līdz 2023. gada janvārim (ieskaitot) – 140.00 EUR apmērā ir:
  * OBLIGĀTI jāaizpilda iesniegums stipendijas saņemšanai un jāiesniedz LU PSK 6. korpusa 203. kab., Inai Ozolai;
  * iesniegumus uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 26.09.2022. līdz 30.09.2022. no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00!

  3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties, uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta no jauna, un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!

  Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:
  1. Persona ar invaliditāti;
  2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  3. Studējošā ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgās (personas) statusam.
  4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!

  4. Atgādinu, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

  5. Visas IESNIEGUMU VEIDLAPAS var:
  - saņemt LU PSK 6. korpusa 203. kab. plkst. 9.00-15.00 (Vidus prospektā 38, Jūrmalā);
  - izprintēt no koledžas mājaslapas: www.psk.lu.lv

  6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katrs students tiks informēts personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 25.10.2022.

  Studentiem, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, tiks informēts katrs students individuāli par norādīto telefona numuru!

  7. Lūdzu, ņemiet vērā, ka:
  ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem:
  7.1. personai ar invaliditāti;
  7.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  7.3. studējošajam, kura ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgās (personas) statusu.
  7.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  7.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, OBLIGĀTI ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet uz e-pastu vai zvaniet, jautājiet!

  Ina Ozola,
  LU PSK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja
  (LU PSK - 6. korpuss 203. kab.)
  Mob..: +371 29373964, e-pasts: ina.ozola@lupsk.edu.lv

  Lasīt vairāk
 • 06.09.2022
  Atklāts LU PSK 2022./ 2023. akadēmiskais gads

  Pirmdien, 5. septembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) pagalmā pulcējās pirmo kursu studenti, lai kopā ar LU PSK administrāciju un docētājiem piedalītos 2022./ 2023. akadēmiskā gada atklāšanas pasākumā.

  Lasīt vairāk
 • 02.09.2022
  LU PSK darbiniekiem pasniedz LU rektora pateicības

  Piektdien, 2. septembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Ārstniecības katedras vadītāja Janeta Strazdiņa, ārējo sakaru koordinatore Aiga Grauduma un sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Grase saņēma Latvijas Universitātes (LU) Rektora pateicības.

  Lasīt vairāk
 • 09.08.2022
  Uzsākta pieteikšanās uz pirmo Ziemeļvalstu masāžas čempionātu

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) zeltainā rudens izskaņā aicina ciemos uz Jūrmalu, kur 2022. gada 14.-15. oktobrī sadarbībā ar Starptautisko masieru asociāciju (International Massage Association) rīkos pirmo Ziemeļvalstu masāžas čempionātu.

  Lasīt vairāk
 • 08.08.2022
  Medicīnas tehnoloģiju katedras studentes pieredze Erasmus+

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Medicīnas tehnoloģiju katedras studiju programmas “Radiologa asistents” 2021./ 2022. studiju gada 2. kursa studente Ieva Seko dalās savā pieredzē par dalību ERASMUS+ mobilitātē, kuras ietvaros praksi pavadīja Spānijā:

  Lasīt vairāk
 • 19.07.2022
  Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē 2022/2023

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā) uzsāk pieteikšanos profesionālās pilnveides izglītības programmā “Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē” (MAKSAS PROGRAMMA).

  Lasīt vairāk
 • 01.07.2022
  LU PSK darba devēju novērtēta koledža arī 2022. gadā

  Otrdien, 28. jūnijā, tika paziņoti ikgadējās darba devēju aptaujas rezultāti par ieteiktākajām izglītības iestādēm un studiju programmām, ko jau vienpadsmito gadu pēc kārtās rīkoja Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un portāls “Prakse.lv”.

  Lasīt vairāk
 • 27.06.2022
  Izsniegti LU PSK diplomi 2022. gada vasaras izlaidumos

  Pirms Vasaras saulgriežiem, kad dabā pļavas rotājas košās krāsās, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) valdīja svinīga gaisotne, jo pēc divu gadu pārtraukuma bija iespēja organizēt vasaras izlaidumus, kur diplomus par 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņēma jaunie veselības aprūpes un sociālās labklājības nozares speciālisti. Kopā 2021./2022. akadēmiskā gada vasaras izlaidumos LU PSK absolvēja 250 absolventi.

  Lasīt vairāk
 • 07.06.2022
  LU PSK studentes veiksmes stāsts par dalību Erasmus+ mobilitātē

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Ārstniecības katedras studiju programmas “Māszinības” 2021./ 2022. studiju gada 3. kursa studente Laura Vigule dalās savā pieredzē par dalību ERASMUS+ mobilitātē, kuras ietvaros kvalifikācijas praksi pavadīja Portugālē:

  Lasīt vairāk
 • 23.05.2022
  Veiksmīga dalība LU RMK Masāžas olimpiādē

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) komanda 19. un 20. maijā aizvadīja veiksmīgu dalību 6. Starptautiskajā Masāžas olimpiādē “Masāžas prasmes”, ko rīkoja Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža.

  Lasīt vairāk
 • 19.05.2022
  LU PSK SP pavasara pasākumi studentiem

  Otrdien, 17. maijā, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) studentu dzīvē bija priecīgs notikums, jo pēc divu gadu pārtraukuma Studējošo pašpārvalde (SP) rīkoja košu atkalredzēšanās pasākumu “Minifests 2022”.

  Lasīt vairāk
 • 06.05.2022
  LU PSK saņem Veselības ministrijas Pateicības rakstu

  Ceturtdien, 5. maijā, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžai tika pasniegts Veselības ministrijas Pateicības raksts par atbalsta sniegšanu ārstniecības iestādēm veselības aprūpes nozarei kritiskā situācijā, aktīvi piesaistot medicīnas studentus COVID-19 pacientu ārstēšanā un aprūpē.

  Lasīt vairāk
 • 06.05.2022
  Norisinājusies Ārstniecības katedras konference

  Ceturtdien, 5. maijā, tika rīkota Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Ārstniecības katedras tiešsaistes konference “Pacientu un personāla drošība infekciju kontroles un profilakses aspektā” studentiem, kas bija veltīta Pasaules roku higiēnas dienai.

  Lasīt vairāk

Uzzini vairāk par profesijām, kuras var apgūt LU PSK!

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža un tās Rēzeknes filiāle realizē pilna laika klātienes 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, kurās var apgūt darba tirgū konkurētspējīgas un pieprasītas veselības un sociālās aprūpes nozares profesijas. Aicinām iepazīt plašāku informāciju un uzzināt, kādas zināšanas, prasmes un kompetences ir nepieciešamas apgūt, lai kļūtu par zinošiem kvalificētiem speciālistiem!

Uzzini vairāk

Seko LU PSK Facebook lapai!

Aicinām sekot līdzi aktualitātēm Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Facebook lapā! Uzzini vairāk par notikumiem, iepazīsti koledžas studējošos un docētājus!

Uzzini vairāk