Koledža piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības nozarē akreditētās īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmās.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā apgūt Medicīnas tehnoloģiju katedrā realizētās studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents” un “Podoloģija”.

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) pauž atbalstu
Ukrainai un ukraiņu tautai, iestājas par demokrātiskas valsts un sabiedrības pamatvērtībām un principiem, par tiesībām uz dzīvību, brīvību
un teritoriālo neaizskaramību.

 • 05.12.2023
  LU PSK ziemas uzņemšana 2023/2024, 09.–25.01.2024.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) izsludina ziemas uzņemšanu studiju programmā “PODOLOĢIJA” (pilna laika klātienes vakara grupā, Jūrmalā) – no 2024. gada 9. līdz 25. janvārim.

  Lasīt vairāk
 • 04.12.2023
  SP rīko labdarības akciju un aicina piedalīties!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Studējošo pašpārvalde, turpinot ik decembra mēneša tradīciju, izziņo Ziemassvētku labdarības akciju un aicina piedalīties tajā gan koledžas studentus, gan darbiniekus!

  Lasīt vairāk
 • 30.11.2023
  LU PSK aicina pieteikties kvalifikācijas atbilstības pārbaudei

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža piedāvā skaistumkopšanas speciālistu (kosmetoloģijā) kvalifikācijas atbilstības pārbaudi – 15.02.2024., Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.

  Lasīt vairāk
 • 21.11.2023
  LU PSK priekšaizstāvēšanas grafiks 2023/2024

  UZMANĪBU!
  Informācija koledžas 2. un 3. kursu studentiem.

  Lasīt vairāk
 • 17.11.2023
  LU PSK administrācija sveic valsts svētkos

  Kas ir manas mājas?
  Čukstu klusumā.
  Skan man sirdī atbalss –
  Tā ir Latvija.
  Kas ir manas mājas?
  Saucu tālumā.
  Skan man dziesmā atbalss –
  Tā ir Latvija.
  /M. Zālīte/

  Lasīt vairāk
 • 16.11.2023
  Norisinājies LU PSK pasākums studentiem ”ERUDĪTS 2023”

  Trešdien, 15. novembrī, godinot Latvijas valsts svētku un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 84. dzimšanas dienas mēnesi, koledžas Studējošo pašpārvalde (SP) sadarbībā ar darbiniekiem un docētājiem rīkoja pasākumu "ERUDĪTS 2023".

  Lasīt vairāk
 • 08.11.2023
  Starptautiskās radioloģijas dienas pasākums

  Otrdien, 7. novembrī, Medicīnas tehnoloģiju katedra, turpinot tradīciju un izrādot cieņu radiologa asistenta profesijai, rīkoja īpašu studiju programmas "Radiologa asistents" studentiem paredzētu pasākumu par godu Starptautiskajai radioloģijas dienai

  Lasīt vairāk
 • 01.11.2023
  LU PSK lektore ERASMUS+ docēšanas vizītē Lietuvā

  Pirmdien, 30. oktobrī, ERASMUS+ docēšanas mobilitātes ietvaros Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Ārstniecības katedras studiju programmas "Estētiskā kosmetoloģija" lektore un sertificēta skaistumkopšanas speciāliste (kosmetoloģijā) Rita Velika viesojās koledžas partneraugstskolā St. Ignatius of Loyola college, Kauņā, Lietuvā.

  Lasīt vairāk
 • 23.10.2023
  LU PSK uzņem Erasmus+ BIP projekta dalībniekus

  ERASMUS+ BIP “Iekļaujoša vide personām ar invaliditāti”
  Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-000005056-1
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā

  Lasīt vairāk
 • 17.10.2023
  Sociālās aprūpes katedra pieredzes apmaiņā Rakverē

  Laika periodā no 11. līdz 13. oktobrim Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedras vadītāja Ina Vīksniņa, studiju metodiķe Ina Ozola, lektores Līga Priede un Kristīne Vītoliņa ERASMUS+ mobilitātes ietvaros viesojās Tallinas lietišķo zinātņu universitātes (TTK University of Applied Sciences) Mõdriku korpusā (Mõdriku campus), Rakverē, Igaunijā, ar mērķi iepazīties ar klientu aprūpes iespējām, izmantojot dažādas inovācijas un to iekļaušanu studiju procesā.

  Lasīt vairāk
 • 05.10.2023
  Pirmo kursu iesvētību pasākums "FUKŠI 2023"

  Trešdien, 4. oktobrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) pagalmā, spītējot rudenīgajiem laikapstākļiem un vējam, pulcējās pirmkursnieki uz šī studiju gada pirmo Studējošo pašpārvaldes rīkoto pasākumu “Fukši 2023”.

  Lasīt vairāk
 • 02.10.2023
  Veiksmīgi norisinājies 2. Ziemeļvalstu masāžas čempionāts

  Sagaidot zelta rudeni un Jūrmalas pilsētas Veselības mēnesi, aizvadītajā nedēļas nogalē, 29.–30. septembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) jau otro reizi norisinājās Ziemeļvalstu masāžas čempionāts, kas tika organizēts sadarbībā ar Starptautisko masieru asociāciju (International Massage Association).

  Lasīt vairāk
 • 18.09.2023
  LU PSK studiju programmas “Ārstniecība” konference

  Piektdien, 15. septembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Ārstniecības katedra studiju programmas “Ārstniecība” studējošajiem rīkoja tiešsaistes konferenci “Pacientu drošības aspekti studiju procesā un klīniskā vidē”, kas tik veltīta Pasaules Pacientu drošības dienai.

  Lasīt vairāk
 • 11.09.2023
  Informācija par 2023./2024. ak. g. 1. semestra stipendijām

  1. Pirmā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2023./2024. ak. g. notiks 2023. gada 5. oktobrī.

  2. Students, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2023. gada septembra līdz 2024. gada janvārim (ieskaitot) – 140.00 EUR apmērā ir:
  * OBLIGĀTI jāaizpilda iesniegums stipendijas saņemšanai un jāiesniedz LU PSK 6. korpusa 203. kab., Inai Ozolai;
  * iesniegumus uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 18.09.2023. līdz 22.09.2023. no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00!

  3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties, uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta no jauna, un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!

  Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:
  1. Persona ar invaliditāti;
  2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  3. Studējošā ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgās (personas) statusam.
  4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!

  4. Atgādinu, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

  5. Visas IESNIEGUMU VEIDLAPAS var:
  - saņemt LU PSK 6. korpusa 203. kab. plkst. 9.00-15.00 (Vidus prospektā 38, Jūrmalā);
  - izprintēt no koledžas mājaslapas: www.psk.lu.lv

  6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katrs students tiks informēts personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 23.10.2023.

  Studentiem, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, tiks informēts katrs students individuāli par norādīto telefona numuru!

  7. Lūdzu, ņemiet vērā, ka:
  ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem:
  7.1. personai ar invaliditāti;
  7.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  7.3. studējošajam, kura ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgās (personas) statusu.
  7.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  7.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, OBLIGĀTI ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet uz e-pastu, vai zvaniet un jautājiet!

  Ina Ozola, LU PSK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja
  (LU PSK - 6. korpuss 203. kab.)
  Mob..: +371 29373964, e-pasts: ina.ozola@lupsk.edu.lv

  Lasīt vairāk
 • 01.09.2023
  LU PSK administrācija sveic Zinību dienā

  Cien. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas saime – studējošie, docētāji un darbinieki!

  Lasīt vairāk
 • 24.08.2023
  Informatīvs dienas seminārs VSAC “Zemgale” sadarbībā ar LU PSK

  Trešdien, 23. augustā, Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) “Zemgale” sadarbībā ar Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedru organizēja Informatīvo dienu, lai veicinātu sociālo pakalpojumu sniedzēju un jauno speciālistu interesi par studiju iespējām un nozīmi darba tirgū.

  Lasīt vairāk
 • 13.06.2023
  Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē 2023/2024

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā) uzsāk pieteikšanos profesionālās pilnveides izglītības programmā “Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē 2023/2024” (MAKSAS PROGRAMMA).

  UZMANĪBU!

  Sīkāka informācija dalībniekiem tiks nosūtīta uz norādīto e-pastu pēc grupas nokomplektēšanas 2023. gada septembrī.

  Lasīt vairāk
 • 12.06.2023
  LU PSK dalība sarunu festivālā LAMPA, Cēsīs

  Cēsīs, 9. un 10. jūnijā, jau devīto reizi veiksmīgi norisinājās Sarunu festivāls LAMPA, kas apmeklētājiem piedāvāja vērienīgu programmu, iekļaujot vairāk nekā 300 cieņā balstītas sarunas un diskusijas par visdažādākajām tēmām, tostarp arī šķietami neērtām un pat pretrunīgām. Šī gada festivāla aicinājums bija ieklausīties, lai saprastos – ieklausīties savās domās un citu viedokļos, jo sarunu ceļš ir vienīgais cieņpilnais un demokrātiskais veids, kā vienoties par mierīgu kopā sadzīvošanu.

  Lasīt vairāk
 • 29.05.2023
  Jubilejas pasākums “LU PSK Rēzeknes filiālei – 15”

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžai (LU PSK) šī gada 26. maijs bija īpašu svētku diena. Koledžas kolektīvs, sadarbības partneri, studējošie un absolventi pavasara izskaņā bija aicināti piedalīties svinīgā notikumā “LU PSK Rēzeknes filiālei – 15”.

  Lasīt vairāk
 • 23.05.2023
  ERASMUS+ projekta DTNET aktivitātes, 15.-19.05.2023.

  Starptautiskā darba grupa no 2023. gada 15. līdz 19. maijam aizvadīja aktivitāšu nedēļu ERASMUS+ programmas projekta DTNET (Digital Technology for Nursing Education and Training) ietvaros.

  Lasīt vairāk

LU PSK ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDE›

Uzzini vairāk, veic pierakstu un izmanto piedāvājumu!

Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” 2022. gada 7. jūnijā tika reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā un saņēma Veselības inspekcijas izsniegtu ārstniecības iestādes kodu – 004000002, kas apliecina, ka ārstniecības iestāde ir tiesīga sniegt ārstnieciskus pakalpojumus un atbilst obligātajām prasībām.
Aicinām iepazīt sniegto pakalpojumu klāstu un izmantot piedāvājumus!

Uzzini vairāk

Seko LU PSK Facebook lapai!

Aicinām sekot līdzi aktualitātēm Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Facebook lapā! Uzzini vairāk par notikumiem, iepazīsti koledžas studējošos un docētājus!

Uzzini vairāk