Tālākizglītības programmu piedāvājums

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedra ir uzsākusi dalībnieku reģistrēšanu šādās profesionālās pilnveides izglītības maksas programmās:

“APRŪPĒTĀJS”
Mācību ilgums: 640 stundas (no tām 240 stundas ir kvalifikācijas prakse)/ 7 mēneši
Īstenošanas veids: attālināti (kontaktstundas - klātienē)
Mērķauditorija: personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību
Mācību maksa: 80 EUR/ mēnesī
Pēc programmas sekmīgas apguves klausītāji iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību un kvalifikāciju “Aprūpētājs”.
Plašāka informācija>> skatīt šeit

“ĢIMENES ASISTENTA DARBA PAMATI"
Mācību ilgums: 160 stundas/ 3 mēneši
Īstenošanas veids: attālināti
Mērķauditorija: personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību sociālajā labklājībā, veselības aprūpē vai pedagoģijā
Mācību maksa: 75 EUR/ mēnesī
Pēc programmas sekmīgas apguves klausītāji iegūst apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.
Plašāka informācija>> skatīt šeit

"BĒRNU APRŪPES PAMATI"
Mācību ilgums: 40 stundas
Īstenošanas veids: attālināti
Mērķauditorija: personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību
Mācību maksa: 85 EUR
Par profesionālās izglītības programmas apguvi tiks izsniegta apliecība.
Plašāka informācija>> skatīt šeit

Tālākizglītības programmu koordinatore:
Kristīne Vītoliņa
E-pasts: kristine.vitolina@lupsk.edu.lv
Mob.: +371 29487264 (darba dienās plkst. 9.00-17.00)

 

0
Feed