Bērnu aprūpes pamati

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Bērnu aprūpes pamati" (maksas programma), PIETEIKŠANĀS IR UZSĀKTA!

PIETEIKŠANĀS IR UZSĀKTA!  DALĪBNIEKU GRUPA TIEK REĢISTRĒTA.
Par profesionālās izglītības programmas apguvi tiks izsniegta apliecība.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža piedāvā profesionālās pilnveides izglītības programmu "Bērnu aprūpes pamati".

Prasības programmas apguves pretendentiem:
vidējā izglītība
Mācību ilgums: 40 stundas
Mācību maksa: 85 EUR
Īstenošanas veids: attālināti
Mācības tiks uzsāktas: 2022. gada maijā
Pieteikšanās: +371 29487264 vai kristine.vitolina@lupsk.edu.lv

PROGRAMMAS MĒRĶIS
Izglītības procesa rezultātā sniegt profesionālās zināšanas un veicināt prasmju apguvi, kas nepieciešamas bērnu aprūpētāja darbā, strādājot ģimenēs ar pirmsskolas vecuma bērniem, lai:
• veidotu izpratni par bērnu vecumposmu īpatnībām;
• spētu reaģēt situācijās, kas saistītas ar bērna drošību;
• plānotu un organizētu ikdienas aktivitātes;
• nodrošinātu kvalitatīvu un likumdošanas prasībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu.

PROGRAMMĀ IETVERTIE PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI
• Attīstības psiholoģijas un pirmsskolas pedagoģijas pamati;
• Saskarsme un komunikāciju prasmes;
• Veselīga dzīvesveida aspekti bērnu aprūpē.

0
Feed