zaļa izsaukuma zīme

Attālinātā studiju procesa pagarināšana līdz 12.05.2020.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa rīkojumu Nr. 161 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” un rīkojuma 1.1. punktu “Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 12. maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā” Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) un Rēzeknes filiālē studiju process klātienē tiek pārtraukts līdz 2020. gada 12. maijam.

LU PSK ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ:
- studiju process iespēju robežās tiks nodrošināts attālināti;
- pamatdarbība tiks īstenota attālināti, personāla kontaktinformācija koledžas mājaslapā (nepieciešamības gadījumā pēc iepriekšējas vienošanās ir iespējama tikšanās klātienē).

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR IZMAIŅĀM:
- LU PSK bibliotēkas darba laikā un pakalpojumu sniegšanā;
- LU PSK Ētikas komitejas darbā;
- kvalifikācijas darbu izstrādes gaitā;
- atliktā maksājuma iespējām maksas studiju programmu studējošajiem.

Pamatojoties uz LU PSK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 5.1/24 “Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas” studējošiem saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību” un Nr. 5.1/23 “Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas” darbiniekiem saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību” LU PSK veic izmaiņas 2019./ 2020. akadēmiskā gada studiju procesa organizēšanā un uz nenoteiktu laiku vai līdz turpmākajiem rīkojumiem pārceļ plānotos publiskos pasākumus, atsauc dalību partnerorganizāciju rīkotajos pasākumos un atceļ ERASMUS+ mobilitātes.

UZMANĪBU! Informācija LU PSK Dienesta viesnīcas īrniekiem (studējošajiem)!
LU PSK Dienesta viesnīcas īrnieki (studējošie), kuri ir noslēguši īres līgumu par 2019./ 2020. akadēmisko gadu, un, kuri nevienu dienu 2020. gada aprīļa un maija mēnesī nebūs uzturējušies Dienesta viesnīcā (palikuši pa nakti), tiek atbrīvoti no maksas par Dienesta viesnīcu šajos mēnešos (nezaudējot savu vietu noslēgtā līguma darbības periodā).
SVARĪGI!
Studējošajiem, kuriem 2020./2021. akadēmiskajā gadā (no 2020. gada septembra) būs nepieciešama gultas vieta LU PSK Dienesta viesnīcā, līdz 2020. gada 15. maijam nepieciešams nosūtīt pieteikumu LU PSK Dienesta viesnīcas vadītājai uz e-pastu: dainamg@inbox.lv (informācijā obligāti nepieciešams norādīt: vārdu/ uzvārdu/ kursu/ mob. t. numuru).

Studējošajiem informācijai par izmaiņām studiju procesa organizēšanas kārtībā jāseko līdzi kursu kopīgajos e-pastos, koledžas mājaslapā un koledžas Facebook.com lapā.

LU PSK AICINA DARBINIEKUS UN STUDĒJOŠOS BŪT ATBILDĪGIEM, IEVĒROT ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS PRASĪBAS UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMUS VĪRUSA COVID-19 IZPLATĪBAS LAIKĀ!

0
Feed