Jaunieguvumi bibliotēkā no maija līdz oktobrim

I.Jansone, I. Dambe. Sociālā rehabilitācija krīzes situācijas pārvarēšanā veciem cilvēkiem sociālās aprūpes centrā. Rīga:SIA SDSPA „Attīstība”, 2009.


A. Kalvelis. Elektrokardioloģijas pamati. Rīga: Nacionālais apgāds, 2009.


A. Utināns. Romantiskā mīlestība un psihiskie traucējumi. Rīga: Medicīnas apgāds, 2009


Z. Zariņš, L. Neimane. Uztura mācība. Piektais pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009


V. Lazovska redakcija. Praktiskā alergoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009


M. Ozoliņa, D. Ozols, M. Vāciete. Almanahs „Humānisms”. Pedagoģija 1.laidiens.


J. Ū. Roge. Bērniem nepieciešamās robežas.


A. Karrs. Kā viegli kontrolēt alkohola lietošanu. Rīga: apgāds „ATĒNA”, 2009


V. Amosovs. Insults laba ārsta padomi. Rīga; Zvaigzne ABC, 2009


I. Rumba-Rozenfelde. Bērnu slimību riska faktori. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009.


V. Gēbels. Bērns. Nordik, 2009.


J. Lācis. Sirds mazspēja. Rīga: Medicīnas apgāds, 2009


G. Ņemceva. Praktiskā transfuzioloģija. Rīga: Medicīnas apgāds, 2009


I. Hartmane. Pūšļu dermatozes. Rīga: Medicīnas apgāds, 2009.


A. Stengrevics. Onkoloģija ģimenes ārstam. Rīga: Medicīnas apgāds, 2009.


S. Andrējeva. Daces Rezbergas redakcija. Dzemdniecība.


Zāļu rokasgrāmata 2009. Rīga: Nacionālais apgāds, 2009.


K. Džonsons, S. Hjūita, S. Holta, Dž. Millers. Rokasgrāmata fizikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.


M. Alī. Mana bērna attīstības ceļš. Jumava, 2009

0
Feed