2008. gada aktivitātes

3. decembris, 2008,- Leonardo da Vinci 2005 – 2006 gada projektu kvalitātes konkurss „Spārni 2008”,

2. – 4. decembris, 2008.– Zinātniski pētnieciskās konference, Sanktpēterburga, Krievija, Ārstniecības katderas vadītāja Iveta Strode,
27.– 28. novembris, 2008,- „Erasmus student/staff placements in Baltic countries: enhancing cooperation between universities and enterprises”, Viļņa, Lietuva, ārējo sakaru koordinatore Aiga Grauduma,
5. – 8. novembris, 2008, - European Federation of Radiographer Societis, First Annual General Meeting, Portugāle, MT katedras vadītāja Elita Rutka

0
Feed