Uzņemšana 2018/2019

LU PSK Ziemas uzņemšana 2018/2019

Izmanto iespēju – apvieno darbu ar studijām!
Divu gadu laikā iegūsti diplomu par 1. līmeņa augstāko izglītību!
Kļūsti par ārstniecības personu*, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā!

*Ārstniecības likuma 1. pants nosaka, ka:

1) ārstniecība — profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija un pacientu aprūpe;
2) ārstniecības personas — personas, kam ir medicīniskā izglītība un kas nodarbojas ar ārstniecību.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK)
ZIEMAS UZŅEMŠANA studiju programmā “PODOLOĢIJA”
pilna laika klātienes vakara grupā
no 07.01. līdz 25.01.2019.
Dokumentu pieņemšana
: LU PSK bibliotēkā, 2. korpusā (2. stāvā), Vidus prospektā 38, Bulduros Jūrmalā. Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Iegūstamā kvalifikācija: podologs
Studiju ilgums: 2 gadi
Studiju maksa: 1200.00 EUR/ par 1 studiju gadu

Sīkāka informācija:
- zvanot: mob. 28690166, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (Aiga Tonne, Medicīnas tehnoloģiju katedras lietvede),
- rakstot uz e-pastu: aiga.tonne@inbox.lv

Vairāk par studiju programmu “Podoloģija”.

JAUNUMS!!!

LU PSK Rēzeknes filiālē

ZIEMAS UZŅEMŠANA studiju programmā “Ārstnieciskā masāža”
pilna laika klātienes vakara grupā
no 07.01. līdz 25.01.2019.
Dokumentu pieņemšana**
: LU PSK Rēzeknes filiāles kancelejā, Raiņa ielā 5a, Rēzeknē. Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Iegūstamā kvalifikācija: masieris
Studiju ilgums: 2 gadi
Studiju maksa: 1200.00 EUR/ par 1 studiju gadu

Sīkāka informācija:
- zvanot: 26415619, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (Iveta Strode, LU PSK Ārstniecības katedras vadītāja),
- rakstot uz e-pastu: ivetastrode@inbox.lv

**Reģistrācijas maksu Rēzeknes filiālē var veikti TIKAI ar pārskaitījumu (koledžas rekvizītus skatīt zemāk).

Vairāk par studiju programmu “Ārstnieciskā masāža”.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK)
ZIEMAS UZŅEMŠANA studiju programmā “Ārstnieciskā masāža”
pilna laika klātienes vakara grupā
no 07.01. līdz 25.01.2019.
Dokumentu pieņemšana:
LU PSK bibliotēkā, 2. korpusā (2. stāvā), Vidus prospektā 38, Bulduros Jūrmalā. Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Iegūstamā kvalifikācija: masieris
Studiju ilgums: 2 gadi
Studiju maksa: 1200.00 EUR/ par 1 studiju gadu

Sīkāka informācija:
- zvanot: 26530342, 25448404, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (LU PSK kanceleja),
- rakstot uz e-pastu: lupsklietvediba@gmail.com

Vairāk par studiju programmu “Ārstnieciskā masāža”.

Reģistrācijas maksa: 5.00 EUR

Maksājumu var veikt:
1) skaidrā naudā – LU PSK kasē Dienesta viesnīcā (Vidus prospekts 36, Bulduri, Jūrmala) vai
2) ar pārskaitījumu LU PSK bankas kontā.

Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
Reģistrācija studijām - vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379.

Rekvizīti maksājumam:
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Saīsinājums: LU PSK
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010
Reģ. Nr.: 90000031813
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta nr. LV27TREL9150234010000

Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:


1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
2. Centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda). (Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam – dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.)
3. Personapliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
4. 1 foto (3x4 cm).
5. Valsts valodas prasmes apliecība. (Reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
7. Personas datu maiņas apliecinošs dokuments.
8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta LU PSK bankas kontā.
9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms), uzrādot oriģinālu.

UZMANĪBU!
Nākot uz uzņemšanu, pārliecinies, ka Tava deklarētā dzīvesvietas adrese sakrīt ar www.pasts.lv  pieejamajiem datiem.
Ja tie nesakrīt, pirms dodies uz uzņemšanu, izdrukā apliecinājumu par deklarēto dzīves vietas adresi, kura pieejama ielogojoties www.latvija.lv.