Sociālās aprūpes katedras studējošo vizītes institūcijās

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālā aprūpes katedra 2021./ 2022. akadēmiskajā gadā studiju procesa īstenošanā studējošiem atsāk organizēt mācību vizītes uz sociālo pakalpojumu sniegšanas institūcijām, kur studējošie var iepazīt reālu darba vidi.

Trešdien, 29. septembrī, studiju programmas “Sociālā aprūpe” studenti viesojās biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” jaunākajā sociālās aprūpes centrā “SenRīga” – mājas pensijas vecuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti, kas savu darbību Rīgā uzsāka 2021. gada vasarā.

SAC “SenRīga” vadītājas Ilzes Ragozinas un sociālās darbinieces vadībā studentiem bija iespēja iepazīties ar dienas centra “Žubītes” darbību un pakalpojumiem, un ilgstošās aprūpes pakalpojumiem, kas pietuvināti pakalpojumiem, kas klientiem rada ģimenisku vidi.

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” jaunatklātajā centrā LU PSK studentiem bija iespēja aplūkot dažādas modernās tehnoloģijas gan klientu aprūpei, gan higiēnas nodrošināšanai. Vizītes laikā studenti plašāk iepazina pakalpojumu “Drošības poga” un tā pieejamību. Biedrības direktors Andris Bērziņš ar kolēģi studentiem prezentēja “Latvijas Samariešu apvienība” izstrādāto aprūpes plānošanas sistēmu “APSis” jeb “e-aprūpe”, kas ir sociālo pakalpojumu administrēšanas IT sistēma, kas ietver vērtēšanas, plānošanas un izpildes fiksēšanas sadaļas, un kura tiek pielietota sociālajā aprūpē darbā klientiem. Digitālais rīks regulāri tiek pilnveidots un pielāgots dažādām situācijām aprūpes procesā. Biedrības izstrādātā digitālā aprūpes sistēma “APSis” pasaulē pašreiz ir vienīgā šī sociālā pakalpojuma sniegšanas digitālā versija.

FOTOATSKATS

Piektdien, 1. oktobrī, Starptautiskās senioru dienas ietvaros studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” 2. kursa studējošie piedalījās Rīgas Sociālās aprūpes centra “Mežciems” aktivitātēs, kuras tika rīkotas centra klientiem par godu atzīmējamai dienai.

SAC “Mežciems” pasākumā ar svinīgu uzrunu visus dalībniekus sveica centra direktore Solvita Rudoviča. Turpinājumā Sociālās aprūpes katedras studenti kopā ar senioriem piedalījās mīklu minēšanā, spēlēja dažādas galda spēles un kopīgi muzicēja, dziedot dziesmas. Par aktīvu dalību pasākumā seniori saņēma atzinības diplomus un nelielas balvas. Pasākums noslēdzās pie kopīga tējas galda, baudot svētku kūku.

ANO Ģenerālā asambleja 1991. gadā 1. oktobri pasludināja par Starptautisko veco ļaužu dienu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanās un vecāka gadagājuma cilvēku problēmām. 2009. gadā arī Latvijas Saeima 1. oktobri noteica kā Starptautisko senioru dienu. Arī LU PSK Sociālās aprūpes katedra ik studiju gadu vērš studējošo uzmanību uz šīs dienas aktualitāti, organizējot vieslekcijas vai vizītes uz sadarbības institūcijām.

FOTOATSKATS

LU PSK Sociālās aprūpes katedra pateicas saviem sadarbības partneriem par iespēju organizēt vizītes studējošajiem, paldies – biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” un SAC “SenRīga” par jauko un viesmīlīgo uzņemšanu, paldies SAC “Mežciems” direktorei Solvitai Rudovičai un sociālajam rehabilitētājam Vilnim Gricaičukam-Puriņam par iespēju studentiem iesaistīties Starptautiskās Senioru dienas rīkotajā pasākumā!

Ina Vīksniņa,
LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītāja

0
Feed