Studentu vizīte SAC “SenRīga”, 29.09.2021.

2021. gada 29. septembrī studiju programmas “Sociālā aprūpe” studenti viesojās biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” jaunākajā sociālās aprūpes centrā “SenRīga” – mājas pensijas vecuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti, kas savu darbību Rīgā uzsāka 2021. gada vasarā. Vizītes laikā studenti iepazina SAC dienas centra “Žubītes” darbību un pakalpojumus, SAC “SenRīga” modernās tehnoloģijas klientu aprūpei un higiēnas nodrošināšanai, pakalpojumu “Drošības poga” un tā pieejamību, un biedrības izstrādāto aprūpes plānošanas sistēmu “APSis” jeb “e-aprūpe”.

0
Feed