Norisinājusies LU PSK Sociālās aprūpes katedras konference

Ceturtdien, 24. februārī, veiksmīgi tika aizvadīta starptautiskā tiešsaistes (MS Teams) konference “Starpprofesionāļu komandas darbs teorijā un praksē. Demence.”, ko rīkoja Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedra.

FOTOATSKATS

Konference tika organizēta, lai aktualizētu teorētiskus un praktiskus inovatīvus risinājumus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā klientiem ar demenci. Klausītājiem pasākuma programmas saturs sniedza iespēju pilnveidot teorētiskās zināšanas par demenci, kā arī iepazīties ar dažādu praktisko pieredzi un ieteikumiem pakalpojumu sniegšanā klientiem ar demenci.

Konferenci atklāja LU PSK direktore Iveta Strode, kas uzrunā atzinīgi novērtēja darba grupas iniciatīvu – rīkot starpdisciplināru praktisku konferenci par sociālās aprūpes nozarē aktuālu tēmu, apskatot aktualitāti no vairākiem skatpunktiem, tā nodrošinot klausītājiem vērtīgu saturu. Turpinājumā vārds tika dots LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītājai Inai Vīksniņai, kas sveica visus konferences dalībniekus un atgādināja par neaizmirstulītes zieda motīvu, kas ir starptautiski atzīts simbols atbalstam personām ar demenci un tika izmantots konferences vizuālajā noformējumā. Tālāk vārds tika dots konferences moderatorei LU PSK Sociālās aprūpes katedras lektorei Sintijai Harju, kas informēja par konferences norises kārtību un uzsāka darbu, organizējot konferences norisi tiešsaistē.

Ar prezentācijām konferencē piedalījās referenti no Labklājības ministrijas, Latvijas profesionālā sociālā darba speciālistu asociācijas, Jūrmalas domes, LU PSK Sociālās aprūpes katedras, valsts, pašvaldību sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām un nevalstiskām organizācijām. Inovatīvi tehnoloģiju risinājumi darbā ar klientiem tika piedāvāti no Igaunijas Demences kompetenču centra un Tallinas Universitātes. Lai vecinātu pakalpojuma kvalitāti un sociālā darba speciālistu labizjūtas nozīmi, tika sniegti profesionāli un praktiski ieteikumi speciālistu labizjūtas uzturēšanā, veicot profesionālos pienākumus. Kopā konferencē ar ziņojumiem un prezentācijām uzstājās 15 referenti.

Konference ir nozīmīga platforma, lai veicinātu sadarbību ar LU PSK Sociālās aprūpes katedras sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un Baltijā, un ieviestu aktualitātes un mūsdienīgas tendences studiju procesā. Par starptautiskās konferences tēmas aktualitāti un nozīmi liecina klausītāju skaits, konferencē piedalījās – 277 klausītāji.

Paldies, konferences referentiem par ieguldījumu konferences norisē un klausītājiem par pozitīvo vērtējumu, sniedzot izvērtējumus un priekšlikumus turpmākai sadarbībai! Paldies, LU PSK kolēģiem par sniegto atbalstu!

Patiesā cieņā,
konferences darba grupa

0
Feed