Sociālās aprūpes katedras starptautiskā konference, 24.02.2022.

2022. gada 24. februārī veiksmīgi tika aizvadīta starptautiskā tiešsaistes (MS Teams) konference “Starpprofesionāļu komandas darbs teorijā un praksē. Demence.”, ko rīkoja Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedra. Konference tika organizēta, lai aktualizētu teorētiskus un praktiskus inovatīvus risinājumus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā klientiem ar demenci. Ar prezentācijām konferencē piedalījās referenti no Labklājības ministrijas, Latvijas profesionālā sociālā darba speciālistu asociācijas, Jūrmalas domes, LU PSK Sociālās aprūpes katedras, valsts, pašvaldību sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām un nevalstiskām organizācijām, sadarbības partneri no Latvijas un Baltijas.

0
Feed