Medicīnas koledža

LU PSK 2019./2020. ak. g. noslēgums

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2019./ 2020. akadēmiskā gada pēdējā studiju diena – 2020. gada 24. jūlijs.

Sekmīgu studiju gada noslēgumu!

Informācija par LU PSK 2019./ 2020. akadēmiskā gada pagarināšanu

LU PSK administrācija

0
Feed