Akadēmiskā gada pagarināšana

Informācija par LU PSK 2019./ 2020. akadēmiskā gada pagarināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa rīkojumu Nr. 161 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) direktora rīkojumu, LU PSK pagarina 2019./ 2020. akadēmisko gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam.

LU PSK administrācija norāda, ka:
1) akadēmiskā gada pagarināšana katrai studiju programmai tiks piemērota individuāli, ņemot vērā konkrētā studiju kursa specifiku;
2) nodarbību un eksāmenu norises laiki tiks plānoti tā, lai studējošie pēc iespējas ātrāk varētu pabeigt 2019./ 2020. akadēmisko gadu;
3) akadēmiskā gada pagarināšana neietekmē maksu par studijām, tā jāveic saskaņā ar noslēgto studiju līgumu;
4) 2019./ 2020. akadēmiskā gada kvalifikācijas darbu nodošanas grafika termiņi netiek mainīti.

LU PSK studējošajiem ir pienākums:
regulāri pārbaudīt kursa kopīgo e-pastu un sekot līdzi aktuālajai informācijai koledžas mājaslapā un koledžas Facebook.com lapā.

SVARĪGI!
Informācija par attālinātā studiju procesa pagarināšanu un citām svarīgām ārkārtējās situācijas aktualitātēm LU PSK studējošiem, skatīt ŠEIT.

0
Feed