ERASMUS+ projekta DTNET aktivitātes, 15.-19.05.2023.

Starptautiskā darba grupa ERASMUS+ programmas projekta DTNET (Digital Technology for Nursing Education and Training) ietvaros no 2023. gada 15. līdz 19. maijam aizvadīja aktivitāšu nedēļu Lietuvā un Latvijā. Darba grupa nedēļas laikā analizēja līdz šim paveikto, uzvirzīja nākamos uzdevumus projekta noslēguma posmam, prezentēja projektu konferencē "Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte – IZGLĪTĪBA UN PRAKSE" un rīkoja meistarklasi ar praktisko daļu “ERASMUS+ projekta DTNET (Digital Technology for Nursing Education and Training) produkta prezentācija”.

0
Feed