PIETEIKŠANĀS FORMA
Pilnveides kurss “Saskarsme un tās īpatnības pacientu aprūpē”