Profesionālās pilnveides izglītības maksas programma
“Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē”