Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmas
“Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē” 2020/2021
(MAKSAS PROGRAMMA)