Uzņemšana 2017/2018

Uzņemšana 2017/2018

Pieteikšanās studijām 2017./ 2018. akadēmiskajam studiju gadam:

līdz 2017. gada 25. augustam
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00.
Adrese: Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmala, LV-2010.
Mob.: +371 26530342
E-pasts: lupsklietvediba@gmail.com

Pieteikšanās studijām Rēzeknes filiālē:

trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 vai iepriekš piesakoties zvanot: mob. t. 26144109 vai 27882168 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00).
Adrese: Raiņa ielā 5a, Rēzeknē
(Dokumentu pieņemšana studiju programmās – "Māszinības", "Ārstniecība").

Reģistrācijas maksa*: 5.00 EUR par vienu studiju programmu.

* Reģistrācijas maksu Rēzeknes filiālē var veikti TIKAI ar pārskaitījumu (koledžas rekvizītus skatīt zemāk).

Maksājumu par reģistrācijas maksu var veikt:

  1. skaidrā naudā – LU PSK Uzņemšanas komisijā (Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala) vai
  2. ar pārskaitījumu – LU PSK bankas kontā, Uzņemšanas komisijai jāuzrāda izdrukāts maksājuma uzdevums.

Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:

Reģistrācija studijām – vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379

Rekvizīti maksājumam:

Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Saīsinājums: LU PSK
Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Reģ. Nr. 90000031813
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LV27TREL9150234010000