VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE., 02.04.2020.

“VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE.”, 02.04.2020.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) 2020. gada 2. aprīlī ar mērķi veicināt sadarbību starp studentiem, akadēmisko personālu, skaistumkopšanas un ārstnieciskās masāžas speciālistiem organizēs 4. Starptautisko zinātnisko konferenci “VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE”.

Konferences norise tiek plānota divās daļās. Dienas pirmajā pusē, rosinot uz diskusiju par nozarēs aktuālām tēmām, ar veikto pētījumu rezultātu prezentācijām un nozaru aktualitātēm uzstāsies veselības aprūpes nozares profesionāļi, medicīnas un kosmetoloģijas koledžu docētāji un studējošie. Konferences otrā daļa tiks organizēta kā praktisku meistarklašu cikls.

Norises vieta un laiks:
2020. gada 2. aprīlis plkst. 10.00 – LU PSK, Vidus prospekts 38, Jūrmala.

Konferences mērķauditorija:
studiju programmu „Estētiskā kosmetoloģija” un „Ārstnieciskā masāža” studējošie un docētāji, pārstāvji no LU PSK Latvijas un ārvalstu partneraugstskolām, veselības aprūpes nozares profesionāļi.

Interesenti tiek aicināti:
• piedalīties konferencē kā klausītāji;
• piedalīties ar referātu;
• piedalīties ar stenda ziņojumu.

Reģistrācija (dalība bez maksas):
līdz 16.03.2020. – referentiem;
līdz 25.03.2020. – klausītājiem.

REĢISTRĀCIJA, aizpildīt pieteikuma formu

PAR DALĪBU KONFERENCĒ TIKS IZSNIEGTI SERTIFIKĀTI – 12 TIP.

Kontaktpersona par visiem ar konferenci saistītiem jautājumiem:
Dagnija GULBE,
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
direktores vietniece pētniecības jautājumos
E-pasts: dagnija.gulbe@gmail.com

Uz tikšanos konferencē!

*Informējam, ka Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” reģ. nr. 90000031813 (turpmāk – Pārzinis) organizētajā pasākumā, iespējama šī pasākuma fotografēšana un/vai filmēšana, kuras rezultātā iegūtās fotogrāfijas un/vai videoierakstus Pārzinis ir tiesīgs izmantot Pārziņa komunikācijas kanālos (www.psk.lu.lv;, Facebook) un drukas darbos. Datu izmantošanas mērķis: arhīva veidošanas, pamatdarbības un sabiedrisko attiecību pasākumu atspoguļošanas, kā arī mārketinga nolūkiem. Sīkāka informācija pieejama klātienē: Vidus prospektā 38, Jūrmalā, LV-2010.

0
Feed