Veiksmīga dalība olimpiādē Masāžas prasmes 2020

Veiksmīga dalība olimpiādē “Masāžas prasmes 2020”

Februāra mēneša izskaņā – 27. un 28. februārī – Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK) organizēja 4. Starptautisko masāžas olimpiādi „Masāžas prasmes”, kurā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” studentu komanda demonstrēja veiksmīgu sniegumu.

LU PSK administrācija sveic Sanitu Prikņu ar izcīnīto 1. vietu teorijas pārbaudes daļā un Oskaru Orlovu ar godpilno 3. vietu brīvās izvēles masāžas disciplīnā. Paldies, LU PSK studentu komandai par dalību, lektorei Vineta Ņehvjadovičai par ieguldīto darbu un atbalstu, un LU RMK par uzņemšanu un olimpiādes organizēšanu! Paldies, AM1A grupai par atbalstu klātienē! 

Olimpiāde tiek rīkota ar mērķi vispusīgi pārbaudīt studentu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Pasākumā piedalījās studenti no Latvijas un ārvalstu partneraugstskolām.

0
Feed