Veiksmīga dalība konkursā Daugavpilī

Otrdien, 24. aprīlī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Rēzeknes filiāles studentu komanda “Astrum” piedalījās Daugavpils Universitātes Daugavpils Medicīnas koledžas 3. starptautiskajā studentu meistarības konkursā, kura tēma šogad bija “Bērnu aprūpe”. LU PSK komanda, teicami izpildot konkursa uzdevumus, ieguva godpilno 2. vietu. 


Konkurss tiek rīkots ar mērķi – dot iespēju izglītojamiem vispusīgi parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas medicīnā, attīstot patstāvīgo darbību, paplašinot studējošo redzesloku, kontaktējoties ar citu valstu medicīnas koledžu studentiem.

Žūrija vērtēja komandas locekļu savstarpējo komunikāciju, radošumu, teorētiskās zināšanas un prasmes medicīnas jomā. Dalībniekiem bija jāapliecina savas zināšanas farmakoloģijā, intravenozajā medikamentu infūzijā, bērnu ikdienas aprūpē, desmurģijā, neatliekamās palīdzības sniegšanā, uzdevumos par bērnu slimībām.

LU PSK administrācija pateicas savai komandai, studiju programmas “Ārstniecība” studentēm – Mairitai Brīverei, Sendijai Caunei, Annai Marijai Beleckai, Sandrai Šilovai! Paldies, lektorei Anitai Gailumei par komandas sagatavošanu un sniegto atbalstu konkursa dienā! Lepojamies!

0
Feed