Uzņemšana 2018/2019 turpinās

Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža pagarina 2018./ 2019. akadēmiskā gada dokumentu pieņemšanu līdz 24.08.2018.


Kļūsti par kvalificētu ārstniecības personu veselības aprūpē vai speciālistu sociālās labklājības jomā!


Dokumentu pieņemšana studiju programmās par VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM (studijas bez maksas):


  • "Māszinības" (kvalifikācija “Māsa”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • "Ārstniecība" (kvalifikācija “Ārsta palīgs”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • "Radiologa asistents" (kvalifikācija “Radiologa asistents”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • "Sociālā aprūpe" (kvalifikācija “Sociālais aprūpētājs”, studiju ilgums – 2 gadi);
  • "Sociālā rehabilitācija" (kvalifikācija “Sociālais rehabilitētājs”, studiju ilgums – 2 gadi).

Dokumentu pieņemšana studiju programmās par maksu (DIENAS UN VAKARA GRUPAS):


  • "Estētiskā kosmetoloģija” (kvalifikācija “Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • “Ārstnieciskā masāža” (kvalifikācija “Masieris”, studiju ilgums – 2 gadi).
UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā
katru darba dienu no plkst. 9.00-15.00
(norādes par konkrēto telpu būs izliktas koledžas teritorijā).
Adrese: Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmala, LV-2010
Tālr. 67752507, mob. 25448404; E-pasts: lupsklietvediba@gmail.com
Rēzeknes filiālē (dokumentu pieņemšana studiju programmās – "Ārstniecība")
Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00
Adrese: Raiņa ielā 5a, Rēzeknē
Mob.: 27882168 (darba dienās no plkst. 9.00-16.00)

Reģistrācijas maksa – 5.00 EUR (par vienu studiju programmu), par reģistrācijas pakalpojumu iemaksātā summa netiek atmaksāta. Reģistrācijas maksu Rēzeknes filiālē var veikt TIKAI ar pārskaitījumu – koledžas rekvizīti
Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
Reģistrācija studijām – vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379

Uzņemšanas noteikumi

Studiju programmas

SVARĪGI!
Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:
1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību pēc 2004. gada – centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda).
3. Personas apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
4.1 fotogrāfija (3x4 cm).
5.Valsts valodas prasmes apliecība (reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
6.Ja mainījušies personas dati vārdā vai uzvārdā – apliecinošs dokuments, kurā parādās iepriekšējie un jaunie dati.
7.Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
8.Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta koledžas bankas kontā.
9.Pēdējās iegūtās izglītības apliecinošais dokuments bez sekmju izraksta.

Ārvalstīs izdotos dokumentus Uzņemšanas komisija pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, diplomam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izdots dokuments par diploma atzīšanu Latvijā.
Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE svešvalodā (angļu, vācu, franču, krievu valodā).
Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, pirms 2004. gada: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme svešvalodā.

PĀRBAUDI INFORMĀCIJU!
Nākot uz uzņemšanu, pārliecinies, ka Tava deklarētā dzīvesvietas adrese sakrīt ar www.pasts.lv pieejamajiem datiem.
Ja tie nesakrīt, pirms dodies uz uzņemšanu, izdrukā apliecinājumu par deklarēto dzīves vietas adresi, kura pieejama ielogojoties www.latvija.lv.
0
Feed