TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSI praktizējošiem radiogrāferiem un radiologa asistentiem

Tālākizglītības kursu mērķis: 

programma „Saskarsme un tās īpatnības pacientu aprūpē radioloģijā” un “Neatliekamā palīdzība” paredzēta praktizējošiem radiogrāferiem un radiologa asistentiem pilnveides nodrošināšanai sertifikācijas un resertifikācijas prasību izpildei.


Tālākizglītības kurss „Saskarsme un tās īpatnības pacientu aprūpē radioloģijā”.


Programma „Saskarsme un tās īpatnības pacientu aprūpē radioloģijā” ir saskaņota ar LĀPPOS RKP/R-0004/15.


Norises laiks: 2016. gada 17. septembris
Norises vieta: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Cena: 20.00 EUR
TIP: 16


PIETEIKTIES


Tālākizglītības kurss “Neatliekamā palīdzība”.


Programma „Neatliekamā palīdzība” ir apstiprināta un reģistrēta ar Latvijas māsu asociāciju reģ.nr. NTI/P-0213 no 22.02.2012.


Norises laiks: 2016. gada 24. septembris
Norises vieta: Latvijas Universitātes P Stradiņa medicīnas koledža
Cena: 20.00 EUR
TIP: 24


PIETEIKTIES


Tālākizglītības kursi Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā notiek, pēc grupas nokomplektēšanas. Dalībnieku skaits grupā atbilstoši kursu specifikai.


Interesenti var pieteikties rakstot informāciju uz e-pastu: agnese.olina1@gmail.com.


Nepieciešamā informācija rēķinu un sertifikātu sagatavošanai:
kursanta vārds uzvārds, personas kods, iestādes rekvizīti un kontakttālrunis.


Kursu koordinatore:
Agnese Oliņa, 29565095

0
Feed