TĀLĀKIZGLĪTĪBA podologiem

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža sadarbībā ar Latvijas Podologu Biedrību rīko kursus “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” 24TIP apjomā.


Norises laiks: 28.-30.04.2016.
Norises vieta: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala.
Dalības maksa: 40.00 EUR, dalības maksa jāpārskaita koledžas kontā.


Koledžas rekvizīti:
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Saīsinājums: LU PSK Vidus prospektā 38, Jūrmalā, Bulduri, LV-2010
Reģ. Nr.: 90000031813
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta nr.: LV66TREL9150234006000


Maksājuma uzdevuma mērķī norādīt:
kursu nosaukumu, Vārds Uzvārds, ieņēmuma kods - 21359.


Konferencei jāreģistrējas sūtot:
Vārdu, Uzvārdu, personas kodu un darba vietu uz e-pastu podologukursi@gmail.com.


Uz kursiem reģistrāciju jāveic laikā no 04.-15.04.2016.
Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ dalības maksa jāpārskaita pēc tam, kad ir saņemts dalības apstiprinājums.

0
Feed