Sveiciens valsts svētkos!

Maza mana tēvuzeme. 

Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme.
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme.
Visa mūža garumā.

(K. Skujenieks).

Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!

Latvijas Universitātes
P. Stradiņa medicīnas koledžas
administrācija

0
Feed