Priecīgas Lieldienas

Sveiciens pavasara saulgriežos! Svinēsim svētkus atbildīgi!

Lieldieniņa gaiši nāca,
Sauli nesa azotē -
Nu tās kamolītis
Pret vasaru ritināja.

Lai saulainās krāsās, labās domas, draudzīgi ģimenes lokā pavadīti svētki!
Priecīgas Lieldienas!
Svinēsim svētkus atbildīgi!

APSVEIKUMS (skat. PDF)

Latvijas Universitātes
P. Stradiņa medicīnas koledžas
administrācija

0
Feed