Studiju programmas “Podoloģija” studentes ERASMUS+ pieredze

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Medicīnas tehnoloģiju katedras studiju programmas “Podoloģija” 2. kursa studente Anda Kupča dalās savā pieredzē par dalību ERASMUS+ mobilitātē, kuras ietvaros praksi pavadīja Spānijā:

"Iespēju piedalīties Erasmus+ mobilitātē izmantoju laika posmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim, kad devos kvalifikācijas praksē uz Astūrijas reģionu Spānijā, privātklīnikā “Clinica Podologica Vigil”, kas atrodas Hihonas pilsētā. Manas prakses vadītājs bija Miguel Lopez Vigil - praktizējošs podologs, pēdu ķirurgs slimnīcā “Begona Hospital” un docētājs. Interesanti, ka Spānijā, lai kļūtu par podologu, jāstudē 4 gadi, kuru laikā tiek iegūts bakalaura grāds. Šī izglītības pakāpe ļauj strādāt ne tikai par pēdu aprūpes speciālistu, bet arī ortopēdu, kas izraksta pacientiem medikamentus, veic injekcijas, ķirurģiskas manipulācijas un citas procedūras. Prakses laikā man tika dota iespēja piedalīties visos procesos, ko izmantoju un ar entuziasmu piedalījos ķirurģijas lekcijās, praktiskajās nodarbībās, vēroju pēdu operācijās slimnīcā, iepazinos vēl ar četriem podologiem un biju vairāku podologu kabinetos.

Pārsvarā komunikācija noritēja angļu valodā, bet pirms brauciena apmeklēju arī dažas privātstundas spāņu valodā. Tā kā dzīvoju pie burvīgas spāņu sievietes, kura runāja tikai spāniski, un lai labāk saprastos ar vietējiem izmantoju arī dažādas tulkošanas aplikācijas. Prakses laikā ieguvu jaunas draudzības un apceļoju tuvāko Spānijas reģionu kopā ar jauniegūtajiem draugiem. Tādā veidā iepazinu reģiona tradīcijas, kultūru, ēdienu, pilsētas, kalnus un spāņu valodu.

Paldies, LU PSK par iespēju, Aigai Graudumai, ārējos sakaru koordinatorei – par atbalstu un koledžas partnerskolai Hihonā – par tik kolosālu prakses vietu! No sirds iesaku doties Erasmus+ praksē!"

0
Feed