Studiju programmas "ārsta palīgs" praktiskā nodarbība

Studiju programmas "ārsta palīgs" praktiskā nodarbība.

Mūsu uzdevums bija noorientēties mežā un atrast cietušo personu. Ārsta palīga galvenie pienākumi bija veikt cietušā pirmreizējo apskati un noteikt potenciālo traumu nopietnību, kā arī sniegt pirmo palīdzību cietušajam.

Pēc šo pienākumu veikšanu ārstu palīgu cietušo nogādāja līdz ceļam lai varētu viņu veiksmīgi nogādāt ārstniecības iestādē.

0
Feed