STUDIJU IESPĒJAS PRAKTIZĒJOŠĀM MĀSĀM

STUDIJU IESPĒJAS PRAKTIZĒJOŠĀM MĀSĀM


Aicinām māsas ar profesionālo vidējo izglītību, studiju ilgums - 2 gadi
un
māsas ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, studiju ilgums - 1 gads


iegūt vienu no septiņām profesionālām kvalifikācijām un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu. (Akreditācijas lapa Nr. 088-2059)


1. Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas kvalifikācija,
2. Ambulatorās aprūpes māsas kvalifikācija,
3. Bērnu aprūpes māsas kvalifikācija,
4. Garīgās veselības aprūpes māsas kvalifikācija,
5. Internās aprūpes māsas kvalifikācija,
6. Ķirurģiskās aprūpes māsas kvalifikācija,
7. Operāciju māsas kvalifikācija.


Pēc studiju programmas sekmīgas apgūšanas, tiek iegūta
izvēlētā kvalifikācija un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms. 


DOKUMENTU PIEŅEMŠANA no 8. - 26.augustam, Rīgā, Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, LV 2010


Studiju līguma slēgšana - 30. - 31.augusts
Studiju maksa - 330,00 Ls gadā.


Nepieciešamie dokumenti


1) iesniegumu (aizpilda uz vietas, LU PSK iesniedzot dokumentus),
2) pases kopija, uzrādot oriģinālu,
3) diploma un sekmju izraksta kopija par profesionālās vidējās izglītības iegūšanu, vai diploma un sekmju izraksta kopija par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu kvalifikācijā māsa, uzrādot oriģinālu,
4) 2 fotogrāfijas 3x4cm,
5) personas datu maiņu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus (ja nepieciešams)
6) reģistrācijas maksa Ls 2.00.


Teorētisko studiju kursu realizācija - piektdienās un sestdienās

0
Feed