Studentu Ziemassvētku pasākums, 16.12.2015.

Jau klāt Tavi Ziemassvētki
Ar prieka un brīnuma dvašu,
Un Pasaule satinas kamolā
Ap Tevi pašu.
/N. Kalna/

Kā ik gadu miju Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā gada visgaidītāko svētku laiku ieskandina Studējošo pašpārvaldes rīkotais Ziemassvētku pasākums, kad kopā tiek pulcēti koledžas studējošie, pasniedzēji un koledžas darbinieki.

Arī šī gada svētku pasākums apliecināja, ka medicīnas koledžas studējošie ir radošām idejām bagāti, spēj tās realizēt sirsnīgos un jautros priekšnesumos, radot svētku atmosfēru.

Paldies – Ārstniecības katedras M1A, M1B, M3A, M3B, AP1A, AP2A, AP3A, Medicīnas tehnoloģiju katedras L1A, L2A, P1A, R1A, R2A, R3A kursiem un Sociālās aprūpes katedras S1A kursam – par skaistajiem priekšnesumiem!

Lai sirdīs gaišs Ziemassvētku gaidīšanas laiks, lai ar prieku pavadīts svētku vakars!
Lai veiksmes bagāts 2016. gads!

Latvijas Universitātes 
P. Stradiņa medicīnas koledžas
Studējošo pašpārvalde

0
Feed