Studentu konference "Pētniecības virzieni sociālā darba jomā studiju procesā"

LU P.Stradiņa medicīnas koledža aicina uz studentu konferenci 

„Pētniecības virzieni sociālā darba jomā studiju procesā”


Konferences mērķis – prezentēt pētniecības darbos identificētos sociālā darba speciālistu profesionālās darbības virzienus.


Konferences norises laiks – 2014. gada 5. februāris no plkst. 10.00 līdz 13.00


Norises kārtība

Norises vieta – Jūrmala, Bulduri, Vidus prospekts 36/38

Konferences darba valoda – latviešu

Dalības maksa - atcelta

Par dalību konferencē tiks izsniegti sertifikāti.


Pieteikšanās dalībai:

Referentiem (referātu lasītājiem un stenda referāta dalībniekiem) aizpildītu pieteikumu anketu (1. pielikums) lūdzam nosūtīt uz e-pastu: ozolaina@gmail.comlīdz 2014. gada 3. janvārim.


Klausītājiem aizpildītu pieteikumu anketu (2. pielikums) lūdzam nosūtīt uz e-pastu: ozolaina@gmail.comlīdz 2014. gada 31. janvārim.


Kontaktpersona – Ina Ozola
e-pasts:ozolaina@gmail.com
Tel: 67754928, 29373964


Cerot uz veiksmīgu sadarbību,


LU P.Stradiņa medicīnas koledža

0
Feed