Studentiem, kuriem ir interese aktīvi darboties zinātniski pētnieciskā pulciņā.

Zinātniski pētnieciskais pulciņš darbojas katra mēneša pēdējā pirmdienā plkst. 17.00, Sociālās aprūpes korpusa 3. auditorijā.

0
Feed