Studē un iegūsti biomedicīnas laboranta kvalifikāciju!

Kas ir Biomedicīnas laborants?


Biomedicīnas laborants ir ārstniecības persona, kurš piedalās izmeklējumu pirms analītiskajā, analītiskajā un pēc analītiskajā procesā ārstniecības, veterinārmedicīnas, vides un bioloģisko zinātņu diagnostikas un pētniecības laboratorijās.


Biomedicīnas laborants izmeklē cilvēka bioloģisko materiālu, piemēram, asinis, urīnu utt., piedalās arī vides aizsardzības, veterinārmedicīniskos un zinātniski pētnieciskos izmeklējumos.


Diagnozes noteikšanai laboratorijās biomedicīnas laborants iegūst nepieciešamo bioloģisko materiālu, pārbauda materiāla derīgumu izmeklējumam un ar speciālu kodu reģistrē to datu bāzē. Serumiem, kurus plānots uzglabāt ilgāk, biomedicīnas laborants veido uzglabāšanas kartotēku.


Izmeklējumam biomedicīnas laborants izvēlas atbilstošu metodi – iekārtu, piemēram, bioķīmisko, hematoloģisko, urīna analizatoru vai mikroskopu. Analīzi iekārta veic automātiski, bet biomedicīnas laborants seko līdzi, lai viss notiktu pēc iepriekš noteiktām prasībām. Ikdienā tiek analizēti daudzi materiāli, tāpēc biomedicīnas laborants veic iekārtas pārbaudi. Izmeklējumu rezultātus biomedicīnas laborants izvērtē, sagatavo un dokumentē protokolos un speciāli sagatavotās veidlapās. Darba beigās viņš sakopj izmantotās iekārtas un izslēdz tās.


Darbā lietojamie instrumenti/ aprīkojums
Biomedicīnas laborants ikdienā strādā ar mikroskopu, īpaši noteiktiem izmeklējumiem piemērotiem aparātiem – bioloģisko materiālu analizatoriem, datoru, stobriņiem, testu stripiem, pipešu uzgaļiem.


Darba apstākļi
Biomedicīnas laborants strādā sterilās laboratorijas vai apmeklētāju pieņemšanas telpās, kur jāievēro stingri higiēnas noteikumi. Tā kā analizatoriem un bioloģiskajam materiālam nepieciešama noteikta uzturēšanas temperatūra un gaisa mitrums, tad telpās ir tam atbilstīgs mikroklimats. Atkarībā no iestādes profila laborants var strādāt gan astoņu stundu darba dienu, gan kā dežūrējošais laborants divdesmit četru stundu darba dienu pēc iepriekš saskaņota maiņu grafika.


Darba iespējas
Biomedicīnas laborants var strādāt dažādās pārtikas, vides, pētniecības un medicīnas iestāžu laboratorijās – hematoloģijas, klīniskās, bioķīmiskās, bakterioloģiskās, mikrobioloģiskās, ģenētiskās, histoloģiskās izpētes, higiēnas un citās.


Nepieciešamā izglītība
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība studiju programmā „Biomedicīnas laborants”. Studiju ilgums ir 2 gadi.


Uzņemšana:
no 2014.gada 7.jūlija – 1.augustam.


Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā
katru darba dienu no plkst. 9.00. – 15.00.
Adrese: Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmala, LV-2010.
Tālr.: +371 67752507, mob.: +371 25448404, e-pasts: st-skola@apollo.lv

0
Feed