Sociālās aprūpes katedras izlaidumi 2017/2018, 22.06.2018.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedras studiju programmu “Sociālā rehabilitācija” (SR2A grupas) un “Sociālā aprūpe” (S2A grupas) 2017./ 2018. akadēmiskā gada izlaidumi.

0
Feed