Sociālā darba mēneša pasākums LU PSK studentiem

Trešdien, 30. martā, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedra, atzīmējot Sociālā darba mēnesi, studējošajiem organizēja ikgadējo tikšanos ar absolventiem – sociālā darba speciālistiem. Šādas tikšanās tiek organizētas ik studiju gadu, lai veicinātu sociālā darba speciālistu profesionālo identitāti. Jāatzīmē, ka lielākā daļa studiju programmu “Sociālās aprūpe” un “Sociālā rehabilitācija” absolventu turpina savas profsionālās gaitas sociālās labklājības nozarē, strādā kā sociālā darba speciālisti un/vai turpina studijas bakalaura studiju programmā “Sociālais darbs”.

Šī studiju gada absolventu tikšanās norisinājās par godu Vispasaules sociālā darba dienai, kas tika atzīmēta 15. martā un kā 2022. gada tēma bija izvirzīta "Jaunas ekosociālas pasaules kopbūve: neviena neatstāšana". Savukārt marts visā pasaulē tiek atzīmēts kā Sociālā darba mēnesis.

Tiekoties ar Sociālās aprūpes katedras studentiem, studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” absolventes Diāna Grāmatiņa un Elīna Dzelme dalījās savā studiju pieredzē koledžā, kur studiju process lielāko daļu norisinājās attālināti dēļ pandēmijas un ieteica studentiem novērtēt studijas klātienē un tikšanos ar studiju biedriem. Absolventes atzina, ka studiju laiks nebija viegls, bet kopīgiem spēkiem ar atbalstošiem lektoriem viss veiksmīgi izdevies.

Liels paldies mūsu absolventēm - Diānai un Elīnai, par atsaucību un jaukiem atmiņu stāstiem par studiju laiku koledžā!

Ina Vīksniņa,
LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītāja

0
Feed