Sociālā aprūpes katedra aicina uz konferenci, norise 24.02.2022.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālā aprūpes katedra aicina interesentus pieteikties dalībai starptautiskā konferencē “Starpprofesionāļu komandas darbs teorijā un praksē. Demence.”, kas tiks rīkota 2022. gada 24. februārī un norisināsies tiešsaistē (on-line).

PAR DALĪBU KONFERENCĒ KLAUSĪTĀJIEM TIKS IZSNIEGTA APLIECĪBA (7 akadēmiskās stundas).

Konference tiek organizēta, lai aktualizētu teorētiskus un praktiskus inovatīvus risinājumus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā klientiem ar demenci.

Ar prezentācijām konferencē piedalīsies pārstāvji no Demences kompetenču centra, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, pakalpojuma sniegšanas dzīvesvietā u. c. organizācijām, kā arī tiks sniegti profesionāli ieteikumi par sociālā darba speciālista labizjūtas nozīmi, veicot profesionālos pienākumus.

Programma:
PROGRAMMA (skatīt .PDF failu)

Mērķauditorija:
sociālā darba speciālisti, aprūpētāji un citi speciālisti, kuru darbs ir saistīts ar personām ar demenci.

Norise:
24.02.2022., no plkst. 13.00. līdz 17.30., tiešsaistē (pieejas links dalībai konferencē tiks izsūtīts vienu dienu pirms konferences norises uz e-pastiem, kas tiks norādīti pieteikuma anketās)

Organizatori:
LU PSK Sociālas aprūpes katedra

Reģistrācija līdz 20.02.2022., aizpildot pieteikuma e-anketu: https://forms.gle/VF7SmqTsSMjCbFjC9

Dalības maksa:
10 EUR (maksājums jāveic līdz 20.02.2022.)
LU PSK studentiem un darbiniekiem dalība konferencē bez maksas.

Rekvizīti maksājuma veikšanai:
Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Saīsinājums: LU PSK
Reģ. Nr.: 90000031813
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Valsts kase, kods: TRELLV22
Maksas pakalpojumu konta Nr.: LV27TREL9150234010000

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojošā informācija:
Vārds, uzvārds, Starpprofesionāļu komandas darbs teorijā un praksē. Demence., 24.02.2022., ieņēmuma kods: 21379

Kontaktinformācija: konference.sa@gmail.com
Mob: +371 29490542, darba dienās plkst. 9.00-17.00 (Ina Vīksniņa)

0
Feed