Sadarbības piedāvājums darba devējiem

Lai veidotu ciešāku saikni starp nozares profesionāļiem un studentiem, kā arī augstskolas speciālistiem, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina sadarboties darba devējus, piedāvājot studentiem kvalifikācijas darbu tēmas.


Iniciatīvas mērķis ir rosināt studentus izstrādāt darbus par aktuālām, nozarēm un darba tirgus vajadzībām atbilstošām tēmām.


Pētījuma tēmas var pieteikt – dagnija.gulbe@gmail.com


Dagnijai Gulbe,
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
direktores vietniece pētniecības jauājumos

0
Feed