Projekta AMiDE partneru tikšanās Latvijā, 23.-24.09.2021.

AMiDE partneru tikšanās Latvijā, Jūrmalā, 2021. gada septembrī.
ERASMUS+ progammas Stratēģiskās partnerības projekta AMiDE ietvaros 2021. gada 23. un 24. septembrī Latvijā notika otrais projekta partneru klātienes seminārs.

Projekta aktivitāšu īstenošanu pēc plānotā ietekmēja pandēmijas izraisītie ierobežojumi.

Septembrī – SOSU un Aarhus Kommune–Sundhed og Omsorg, Dānija, Arbeitswohlfahrt Landesverband SchleswigHolstein e.V. un Haus am Klostergarten, Vācija, Giovani Valdarno Società cooperative sociale un ASP Martelli, Itālija un uzņemošie partneri – Ozolnieku novada pašvaldības SAC "Zemgale" un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Latvija, informēja par līdzšinējo aktivitāšu sasniegumiem, izmaiņām projekta norisē un turpmākajām aktivitātēm.

Semināra pirmajā dienā 23. septembrī partneri prezentēja pilotpētījuma rezultātus par apmācību moduļa sagatavošanu sociālā darba speciālistiem, kas strādā ar klientiem ar demenci ar atšķirīgu nacionālo piederību. Kolēģi iepazinās ar refleksijas rīkiem, kurus katrs partneris ir izstrādājis pēc saviem ieskatiem profesionāla sociālā darba nodrošināšanai un personāla iedvesmošanai. Dānijas partneri sagatavoja video par aktuālām tēmām – personu ar atšķirīgu nacionālo piederību iekļaušanu sabiedrībā un uzticēšanos, Itālijas partneri – galda spēli, Vācija – jautājumus par moduļu izmantošanu, un Latvijai – galda spēle.

Otrā dienā 24. septembrī tika organizēta vizīte uz Ozolnieku novada pašvaldības SAC “Zemgale”, lai pārrunātu nākamās aktivitātes un precizētu projekta trešo klātienes tikšanās laika periodu.

Kolēģi no SAC “Zemgale” sagaidīja viesus ar pārsteigumu – kanisterapijas biedrības “Maigs suns” suņu vizīti.

Noslēgumā – projekta AMiDE īstenošana tiks pagarināta līdz 2022. gada februārim, lai realizētu visu plānoto. Nākamā partneru tikšanās, ja to pieļaus epidemioloģiskā situācija – Itālija, 2021. gada decembris.

Latvijas partneri 2021. gada 18. oktobrī uzsāks sociālā darba speciālistu apmācību darbā ar klientiem ar demenci ar atšķirīgu nacionālo piederību.

Projekta atskaiti sagatavoja Aiga Grauduma


0
Feed