Profesionālās pilnveides kursi sociālā darba speciālistiem

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) izsludina profesionālās pilnveides kursus “ASISTENTS SKOLĀ BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM”.

Norises laiks: 
kursu norise 3 dienas –
17. un 18.08.2022., attālināti MS Teams platformā plkst. 10.00-16.30,
19.08.2022., klātienē praktiskās nodarbības plkst. 10.00-16.30.

Norises vieta klātienē:
LU PSK, Vidus prospekts 38, Jūrmala (6. korpuss).

Mērķis:
sniegt zināšanas par galvenajiem pamatprincipiem asistentā darbā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Lektores:
Mg. paed. Līga Kuršinska, Mg.sc.educ. Ina Vīksniņa, Mg.sc.sal. Kristīne Vītoliņa.

Kursu apjoms:
24 akadēmiskās stundas.

Kursu cena:
45.00 EUR.

Dalībnieki (mērķauditorija):
asistenti, sociālā darba speciālisti, pedagogi u. c. speciālisti.

Pieteikšanās, aizpildot e-formas veidlapu:
https://forms.gle/8sdPyb8EaAer7uyC6

Pieteikšanās un rēķina apmaksa līdz 15.08.2022.

Rekvizīti apmaksas veikšanai:
Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Saīsinājums: LU PSK
Reģ. Nr.: 90000031813
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Valsts kase, kods: TRELLV22
Maksas pakalpojumu konta Nr.: LV27TREL9150234010000

Maksājuma mērķi obligāti jānorāda informācija:
Vārds, uzvārds, apmācību nosaukums, datums (17., 18.un 19.08), ieņēmuma kods: 21359

Atbildīgā persona:
Ina Vīksniņa, LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītāja.

Papildu informācija:
mob.: +371 29490542, e-pasts: SOCkursi@gmail.com

0
Feed