Profesionālās pilnveides kursi sociālā darba speciālistiem

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) izsludina profesionālās pilnveides kursus “MULTISENSORO ISTABU PIELIETOJUMS DARBĀ AR KLIENTU”.

Norises laiks:
2 dienas – 03.06.2022., attālināti MS Teams platformā no plkst. 10.00 līdz 16.30; 10.06.2022., klātienē praktiskās nodarbības no plkst. 10.00 līdz 16.30.

Norises vieta klātienē:
LU PSK, Vidus prospekts 38, Jūrmala (6. korpuss).

Lektores:
Mg. paed. Līga Kuršinska; “Slaugivita” pārstāves: Agne Adomaite (projektu vadītāja), Vineta Navicka (klientu attiecību speciāliste), Sigita Šniurevičienė (projektu vadītāja).

Kursu apjoms:
16 akadēmiskās stundas.

Kursu cena:
25.00 EUR.

Dalībnieki (mērķauditorija):
sociālā darba speciālisti, pedagogi u. c. speciālisti.

Pieteikšanās, aizpildot e-formas veidlapu:
https://forms.gle/DGE4BsKKWanUc3fv6

Pieteikšanās un rēķina apmaksa:
līdz 01.06.2022.

Rekvizīti apmaksas veikšanai:
Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Saīsinājums: LU PSK
Reģ. Nr.: 90000031813
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Valsts kase, kods: TRELLV22
Maksas pakalpojumu konta Nr.: LV27TREL9150234010000

Maksājuma uzdevuma mērķi obligāti jānorāda šāda informācija:
Vārds Uzvārds, Multisensoro istabu pielietojums darbā ar klientu, 03.06.2022. un 10.06.2022., ieņēmuma kods: 21359.

Atbildīgā persona:
Ina Vīksniņa, LU PSK Sociālās aprūpes katedras vadītāja

Papildu informācija:
mob. +371 29490542, e-pasts: SOCkursi@gmail.com

0
Feed