Profesionālās pilnveides kursi masieriem un fizioterapeitiem

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) izsludina profesionālās pilnveides kursus "MIOFASCIĀLĀ MASĀŽA DAŽĀDU PATOLOĢIJU GADĪJUMOS".

GRUPA IR NOKOMPLEKTĒTA.

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas, lai varētu izprast miofasciālās masāžas pielietojuma pamatojumu un spēt veikt miofasciālo masāžu dažādu patoloģiju gadījumā.

Norises laiks un vieta:
2 dienas – 09.09.2022., 10.09.2022. klātienē, LU PSK,Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010.

Lektors:
Zigurds Štelmahers, sertificēts masieris, LU PSK docētājs.

Kursu apjoms:
16 TIP.

Kursu cena:
75.00 EUR.

Dalībnieki (mērķauditorija):
Masieri, fizioterapeiti.

Rēķina apmaksa:
līdz 05.09.2022.

Rekvizīti apmaksas veikšanai:
Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”
Reģ. Nr.:90000031813
Valsts kase, kods:TRELLV22
Maksas pakalpojumu konta numurs: LV27TREL9150234010000
Maksājuma uzdevuma mērķī obligāti jānorāda šāda informācija:
Vārds, Uzvārds, kursu nosaukums, 09.09.2022. un 10.09.2022., EKK 21359.

Kontaktpersona:
Diāna Bakāne, koordinatore
Mob.: +371 29161494

0
Feed