Profesionālās pilnveides kursi masieriem, 25.-26.08.2023.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ( LU PSK) izsludina profesionālās pilnveides kursus “SAISTAUDU MASĀŽA”.

Norises laiks:
2 dienas – 25.08.2023., 26.08.2023. klātienē

Norises vieta:
LU PSK, Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010

Lektore:
Vineta Ņehvjadoviča, sertificēta masiere, LU PSK docētāja

Kursu apjoms:
16 TIP

Kursu cena:
95.00 EUR

Dalībnieki (mērķauditorija):
Masieri

Pieteikšanās un rēķina apmaksa:
līdz 21.08.2023.

Pieteikšanās, rakstot e-pastu uz: diana.bakane@lupsk.edu.lv, norādot sekojošu informāciju – vārds, uzvārds, telefona numurs

Rekvizīti apmaksas veikšanai:
Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Reģ. Nr.:90000031813
Valsts kase, kods: HABALV22
Maksas pakalpojumu konta numurs: LV17HABA0551054795302
Maksājuma uzdevuma mērķī obligāti jānorāda šāda informācija:
Vārds, Uzvārds, kursu nosaukums ”Saistaudu masāža“, EKK 21359

Kontaktpersona:
Diāna Bakāne, koordinatore
+371 29161494

0
Feed