Profesionālās pilnveides kursi masieriem, 13.03.2024.

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) izsludina profesionālās pilnveides kursus "KLASISKĀ MASĀŽA ELPOŠANAS ORGĀNU SLIMĪBU GADĪJUMOS".

Norises laiks: 1 diena – 13.03.2024., klātienē (no pl. 13.00 līdz 19.00)
Norises vieta: LU PSK Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Lektore: Vineta Ņehvjadoviča, sertificēta masiere, LU PSK docētāja
Kursu apjoms: 8 stundas
Kursu cena: 45 EUR
Dalībnieki (mērķauditorija): masieri

PIETEIKŠANĀS, rakstot e-pastu diana.bakane@lupsk.edu.lv, norādot sekojošu informāciju – vārds, uzvārds, telefona nr.

Pieteikšanās un rēķina apmaksa: līdz 11.03.2024.

Rekvizīti apmaksas veikšanai:
Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”
Reģ. Nr.: 90000031813
Valsts kase, kods: HABALV22
Maksas pakalpojumu konta numurs: LV17HABA0551054795302
Maksājuma uzdevuma mērķī obligāti jānorāda šāda informācija:
Vārds, Uzvārds, kursu nosaukums ”Klasiskā masāža“, EKK 21359

Kontaktpersona:
Diāna Bakāne, koordinatore
+371 29161494

0
Feed