Profesionālās pilnveides kursi masieriem

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) izsludina profesionālās pilnveides kursus “SAISTAUDU MASĀŽA“.

REĢISTRĀCIJA NOSLĒGTA, GRUPA IR NOKOMPLEKTĒTA.

Norises laiks:
2 dienas – 12.05.2023., 13.05.2023., klātienē.

Norises vieta:
LU PSK, Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010.

Lektors:
Vineta Ņehvjadoviča, sertificēta masiere, LU PSK docētāja.

Kursu apjoms:
16 TIP

Kursu cena:
95.00 EUR

Dalībnieki (mērķauditorija):
Masieri

Rēķina apmaksa:
līdz 28.04.2023.

Rekvizīti apmaksas veikšanai:
Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”
Reģ. Nr.:90000031813
Valsts kase, kods:TRELLV22
Maksas pakalpojumu konta numurs: LV27TREL9150234010000
Maksājuma uzdevuma mērķī obligāti jānorāda šāda informācija:
Vārds, Uzvārds, kursu nosaukums ”Saistaudu masāža“, EKK 21359

Kontaktpersona:
Diāna Bakāne, koordinatore
+371 29161494

0
Feed