Profesionālās pilnveides izglītības programma „Bērnu aprūpes pamati”

Programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.404 Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējie un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība.


Mērķis - programma paredzēta personām, kuras sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumus.
Programmas apjoms - 40 stundas (31 stunda - teorija, 9 stundas- praktiskās mācības).
Apmācību nobeigumā tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


Profesionālās pilnveides izglītības programma ”Bērnu aprūpes pamati” licenzēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā, licences Nr. P-8691.


Interesenti var pieteikties:
- pa tālruni 29487264,
- e-pastu kristine-sk@inbox.lv,
(pie koordinatores Kristīnes Vītoliņas).
Nepieciešamā informācija – vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis.

0
Feed