Pieteikšanās Erasmus+

2. un 3. KURSU STUDENTI!

JUMS IR IESPĒJA PIEDALĪTIES ERASMUS+ PROGRAMMAS ORGANIZĒTAJĀ PRAKSES PIEREDZES APMAIŅĀ ĀRVALSTĪS!!!

Lai pieteiktu dalību konkursā, Jums nepieciešams iesniegt šādus dokumentus LU PSK Ārējo sakaru koordinatorei Mārītei Bondarevai LU PSK 2. korpusa 201. kab.:

- Student Application Form iespēja saņemt 2. korpusā 201.kab. vai šeit
- Europass CV – angļu valodā skatīt šeit
- Motivācijas vēstuli – angļu valodā
- Katedras vadītājai adresētu iesniegumu, ka drīkst kandidēt uz Erasmus+ mobilitātes praksi (paraugu skatīt 2. korpusa 201. kab. vai šeit)
- Pases kopiju
- 2 fotogrāfijas (3x4cm)

PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ – 2014. GADA 3. OKTOBRIS!

Informācija par Erasmus+ skatīt šeit
Kārtība, kādā studenti piesakās studijām/ praksei ārvalstīs.

Ārējo sakaru koordinatore
Mārīte Bondareva
Tālr.: 67730633
E-pasts: sadarbiba@psk.lv

0
Feed