Pasaules Roku higiēnas diena kopā ar LU PSK studentiem

Katru gadu 5. maijā tiek atzīmēta Pasaules Roku higiēnas diena, lai atbalstītu Pasaules Veselības organizācijas (PVO) iniciatīvu, pievērstu sabiedrības un veselības aprūpes nozarē studējošo uzmanību roku higiēnas jautājumam, LU PSK rīkoja informatīvu akciju, kurā tika aicinātas iesaistīties studiju programmas “Estētiskā kosmetoloģija” 1. kursa studentes.

PVO 2024. gada kampaņas galvenais moto ir saistīts ar to, cik svarīgi ir dalīties ar zināšanām par roku higiēnu:
- roku higiēna ir ļoti efektīvs veids, kā pasargāt cilvēku no infekcijām;
- izpratne par to, kad un kā jāveic roku higiēna, motivē sabiedrību rīkoties;
- roku higiēna nav salīdzinoši dārgs veids, kā sasniegt sabiedrības veselības mērķus;
- ievērojot roku higiēnu, var glābt dzīvības.

LU PSK Ārstniecības katedras lektore un Antimikrobiālās rezistences metodiskā centra eksperte – infekciju kontroles māsa Jeļena Urbēna uzsver: “Ikdienā sabiedrībai kopumā ir svarīgi pievērst uzmanību roku higiēnas veikšanai, lai nodrošinātu infekcijas kontroli un mazinātu/ novērstu dažādas infekcijas slimības, tai skaitā, multirezistento mikroorganismu izplatības mazināšanu. Īpaši uzsverot šo roku higiēnas veikšanas nozīmi medicīnas studentu klīniskā vidē balstītās mācībās un ārstniecības personu darba vidē, lai nodrošinātu augstākā līmeņa pacientu un klientu aprūpi.”

Arī LU PSK studiju laikā tiek apgūta infekciju kontrole, tai skaitā roku higiēnas nozīme veselības aprūpē, ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. UV lampas un fluoriscējoša roku dezinfekcijas līdzekļa pielietošana mācību procesā ļauj izprast roku higiēnas veikšanas tehnikas kļūdas un analizēt tās, lai veiktu nepieciešamos uzlabojumus.

Studiju kursa ietvaros tiek veikta arī video analīze ar novērojumu fiksēšanu, kuras mērķis ir atpazīt un identificēt pieļautās infekciju kontroles kļūdas un neatbilstības noteiktajām higiēnas prasībām, turklāt tiek izskatītas dažādas klīniskās situācijas, kā arī cēloņu un seku analizēšana, tādējādi veicinot izpratni pacientu drošības jomā.

0
Feed