Par studiju procesa norisi LU PSK pēc 10.10.2021.

2021. gada 28. septembrī valdība apstiprināja noteikumu projektu "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas stāsies spēkā 2021. gada 11. oktobrī.

Ar minētajiem noteikumiem noteikts, ka attiecībā uz augstskolām un koledžām (tostarp – Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu (LU PSK), Jūrmalā un Rēzeknes filiālē), kas realizē augstākās izglītības programmas, paliek spēkā iepriekšējais regulējums – drošā vidē augstākās izglītības process tiks realizēts no 2021. gada 11. oktobra.

No 2021. gada 11. oktobra klātienē augstskolas un koledžas telpās personas, kuras nonāk saskarsmē ar studējošajiem, varēs uzturēties tikai ar sadarbspējīgiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tas attiecas gan uz studējošajiem, gan nodarbinātajiem, gan pakalpojumu sniedzējiem.

Tāpat minētajā noteikumu projektā paredzēts, ka studējošie dienesta viesnīcā no 2021. gada 11. oktobra varēs uzturēties tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Informācija Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

ATGĀDINĀJUMAM!
LU PSK 2021./2022. akadēmiskajā gadā, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu vidi studiju programmu īstenošanā gan koledžas studējošajiem, gan darbiniekiem (arī LU PSK Rēzeknes filiālē), studiju process tiek organizēts saskaņā ar DROŠĪBAS PROTOKOLU (lasīt .PDF), kas izdots 2021. gada 25. augustā.
Ar minēto drošības protokolu un tajā paredzēto gan studējošie, gan darbinieki tika informēti uzsākot 2021./2022. akadēmisko gadu.

0
Feed