Par studiju procesa norisi LU PSK 2021./ 2022. ak. g., 25.08.2021.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) no 2021. gada 1. septembra studiju procesu uzsāks īstenot klātienē visās studiju programmās.

Lai LU PSK 2021./2022. akadēmiskajā gadā tiktu nodrošināta epidemioloģiski droša vide studiju programmu īstenošanā gan koledžas studējošajiem, gan darbiniekiem (arī LU PSK Rēzeknes filiālē) ir pienākums iepazīties un ievērot 2021. gada 25. augustā LU PSK apstiprināto DROŠĪBAS PROTOKOLU (lasīt .PDF).

Jāņem vērā, ka studiju procesā klātienē varēs piedalīties personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar derīgu apliecinājumu par Covid-19 negatīva testa rezultātu, kas iegūts pēdējo 48 stundu laikā (papīra vai digitālā formā), atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centa tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.

0
Feed